Dim arwydd uniaith Saesneg i M&S yn Aberystwyth

M&S
Image caption Does dim arwydd 'Foodhall' y tu allan i siop newydd M&S yn Aberystwyth

Mae siop M&S newydd wedi agor yn Aberystwyth ond heb yr arwydd traddodiadol sy'n gysylltiedig â'r neuadd fwyd ar ôl i'r cwmni wrthod cais i ddarparu arwydd ddwyieithog.

Roedd cynghorwyr Ceredigion wedi mynnu y dylai pob arwydd yn y siop fod yn ddwyieithog.

Ond mynnodd y cwmni fod yr enw 'Foodhall' yn enw brand ac felly nad oedd angen ei gyfieithu.

Dadl y cwmni oedd nad oedd dyletswydd gyfreithiol i gwmnïau ddarparu arwyddion dwyieithog gan fod y gyfraith ond yn ymwneud â chyrff yn y sector cyhoeddus a chwmnïau preifat yn y diwydiant nwy, trydan, dŵr a rheilffyrdd.

Ychwanegodd nad oedd y cwmni wedi cyfieithu'r enw brand mewn gwledydd eraill fel Twrci, Iwerddon ac India.

Statws i'r Gymraeg

Roedd Cyngor Tre Aberystwyth wedi gwrthwynebu cais cynllunio M&S gan ddweud y dylai'r iaith Gymraeg gael o leiaf yr un statws a'r Saesneg.

Dywedodd Chris Bentley, rheolwr siop M&S Aberystwyth: "Fe fydd yr holl arwyddion sy'n cyfeirio pobl o amgylch y siop yn ddwyieithog, a bydd staff sy'n gallu'r Gymraeg yn gwisgo bathodynnau er mwyn i gwsmeriaid eu hadnabod, polisi sydd wedi ei greu gyda chymorth Comisiynydd y Gymraeg."