Llwyddiannau Llafur yn mynd i wneud gwahaniaeth, medd cynghorydd

Image caption Y Cynghorydd Llafur Huw Thomas yn gobeithio y bydd mwy o gynghorwyr llafur yn cael eu hethol

Mae'r cyfnod cynadleddau gwleidyddol wedi cychwyn, a gyda'r etholiadau i ddewis cynghorwyr ar gyfer awdurdodau lleol Cymru yn nesáu,Cymru Fyw sy'n holi cynghorwyr am wleidyddiaeth leol a chenedlaethol, a'r gwaith o gynrychioli pobl.

Mae'r cynghorydd Huw Thomas yn cynrychioli Llafur ar Gyngor Caerdydd.

O Aberystwyth y daw Huw Thomas yn wreiddiol ond mae wedi bod yn gynghorydd llafur yng Nghaerdydd ers 2012.

Heb os, mae'r Blaid Lafur wedi gweld dyddiau gwell wrth i'r blaid ar lefel Brydeinig weld llawer iawn o ffraeo mewnol yn ystod y flwyddyn.

Fodd bynnag, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wastad wedi pwysleisio bod Llafur Cymru yn wahanol gan ddweud nad yw Llafur Cymru am ddechrau "ffraeo ymysg ei gilydd".

Mae'r hyn mae'r Blaid Lafur wedi'i wneud yng Nghymru yn sicr o esgor a lwyddiant, medd Huw Thomas.

Ychwanegodd Mr Thomas, bod y polau piniwn yn darogan gwae cyn etholiadau'r cynulliad y llynedd ond ar ddiwedd y dydd fe gipiodd y Blaid lafur 29 sedd - 34.7% o'r bleidlais.

"Dwi'n hyderus y bydd y blaid lafur yn gwneud yn dda iawn yng Nghymru gan fod y blaid wedi cyflawni llawer iawn.

"Mae etholwyr bellach yn soffistigedig ac yn gwybod pa wasanaethau sydd wedi'u datganoli ac wedi llwyddo yng Nghymru.

"Hoffwn ddweud fod y blaid yn Brydeinig wedi gwneud llawer i geisio helpu dioddefwyr cymdeithas.

'Mwy o gynghorwyr llafur'

Rhai o'r pynciau y bydd cynghorwyr Llafur yn pwysleisio yn ystod yr ymgyrch fydd "sicrhau tegwch", "codi safonau addysg" ac ailgylchu meddai.

Ond mae'n pwysleisio bod rhaid gwrando ar yr hyn sydd yn pryderu'r etholwyr.

"Yn gyffredinol mae pob ymgyrch yn targedu y sawl ry'ch yn ei gynrychioli.

"Yn anorfod mae etholiadau lleol yn canolbwyntio ar faterion lleol.

"Beth sy'n bwysig i'r etholwyr yw bod cynghorwyr yn gwneud yr hyn sydd o fewn eu gallu, dylanwadu ar yr hyn y maent yn gallu dylanwadu arno a dim addo mwy na hynny."

Image caption Mae gan y blaid Lafur fwyafrif mewn 10 o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar hyn o bryd

Yn 2012 fe wnaeth Llafur Cymru enillion sylweddol yn yr etholiadau lleol, gan sicrhau eu canlyniadau gorau ers 1996.

Gobaith Huw Thomas yw y bydd mwy o gynghorwyr Llafur wedi'r etholiadau eleni a bod y blaid yn arwain mwy o gynghorau.

Ac yntau yn ddyn ifanc mae Huw Thomas hoffi'r rôl o fod yn gynghorydd ond mae'n dweud bod angen gwneud mwy i helpu y rhai sydd yn gweithio i allu bod yn gynghorwyr.

"Yn ffodus i mi mae Cyngor Caerdydd yn ei gwneud hi'n bosib i rywun fel fi sy'n gweithio yn ystod y dydd i fod yn gynghorydd. Mae'r cyfarfodydd ar ymylon oriau swyddfa.

"Gwn fod nifer o gynghorau yn cynnal eu cyfarfodydd llawn yn ystod y dydd. Mae'n rhaid i hynny newid os am ddenu cynghorwyr iau."

"Roeddwn i am fod yn gynghorydd am fod gen i ddiddordeb mewn materion lleol a chyfiawnder cymdeithasol ac rwy'n mwynhau'r gwaith.

"Ond rwy'n teimlo y dylai Llywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau bod cynghorau yn ei gwneud hi'n bosib i bobl fel fi fod yn gynghorwyr."

Mae'r manylion am yr holl ymgeiswyr ar gyfer Cyngor Caerdydd ar gael yma.

Pynciau Cysylltiedig

Hefyd ar y BBC