Arestio dau lanc wedi lladrad yn Y Rhyl

llewelyn stores Image copyright Google

Mae'r heddlu yn apelio am dystion yn dilyn lladrad mewn siop yn Y Rhyl.

Fe ddigwyddodd y lladrad am 21:54 nos Iau pan aeth tri dyn gydag arfau i mewn i siop Llewelyn Stores ar Ffordd Trellewelyn yn y dref a bygwth y perchennog.

Roedd y tri yn yn gwisgo dillad tywyll, ac fe adawodd y lladron y siop gyda swm bach o arian parod.

Yn dilyn chwiliad o'r ardal, cafodd dau o bobl ifanc eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae'r ddau yn parhau i fod yn y ddalfa yn aros am gyfweliad gan yr heddlu.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Iwan Roberts: "Rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw un a oedd yn yr ardal ar yr adeg neu unrhyw un a welodd tri dyn yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal rhwng 21:30-10:30."

Gofynnir i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â CID Llanelwy ar 101.