Stephanie Booth: Marwolaeth ddamweiniol

stephanie

Mae cwest yn Rhuthun wedi clywed sut cafodd dynes fusnes adnabyddus ei gwasgu i farwolaeth pan gollodd reolaeth ar dractor yr oedd yn ei ddefnyddio i dorri gwair ger ei chartref.

Roedd Stephanie Booth yn rheoli nifer o westai yng ngogledd ddwyrain Cymru, ac fe ddaeth i lygaid y cyhoedd yn dilyn y gyfres deledu Hotel Stephanie yn 2009.

Fe ganwyd Mrs Booth fel Keith Hull yn 1946, ac fe gafodd lawdriniaeth ailbennu rhywedd yn 1982.

Fe ddywedodd crwner Gogledd Ddwyrain a Chanolbarth Cymru, John Gittins, mai ei gŵr, David Booth, oedd y diwethaf i'w gweld ar 18 Medi y llynedd, yn eu cartref yn Llangar, ger Corwen.

Ar y pryd, roedd Mrs Booth yn defnyddio tractor i dorri gwair, ond pan fethodd â dychwelyd i'r tŷ, aeth David Booth allan i chwilio am ei wraig, ond fe ddaeth o hyd iddi tua phedwar metr oddi wrth ei thractor, yn gorwedd ar y ddaear.

'Tractor wedi rholio dros ei phen'

Dywedodd PC Richard Davies, sy'n ymchwilydd gwrthdrawiad fforensig gyda Heddlu Gogledd Cymru, wrth y crwner ei fod yn credu fod Mrs Booth bod yn torri glaswellt yn agos at ymyl y trac ar gae serth, ac ei bod wedi troi ar ei hochr, ac yna bod y tractor wedi ei chanlyn i lawr y rhiw.

"Mae'n debygol bod Mrs Booth wedi disgyn oddi ar y tractor, a'i fod wedi rholio dros ei phen, at y man lle y gorweddai" meddai PC Davies.

Dywedwyd wrth y crwner fod Mrs Booth wedi dioddef nifer o anafiadau, gan gynnwys anaf i'w aorta. Dywedodd y crwner fod anafiadau yn golygu y byddai ei marwolaeth wedi bod yn gyflym iawn.

Clywodd y crwner fod archwiliad wedi methu dod o hyd i unrhyw ddiffygion mecanyddol a fyddai wedi cyfrannu at y ddamwain.

Cofnododd y crwner gasgliad o farwolaeth ddamweiniol.