Ymosodiad Llundain: Chwilio tŷ mam ymosodwr yn Sir Gâr

Sir Gaerfyrddin
Image caption Yr heddlu'n archwilio cartref mam Khalid Masood yn Nhrelech

Mae wedi dod i'r amlwg mai cartref mam ymosodwr Llundain yw'r eiddo yng Nghymru sydd wedi cael ei archwilio fel rhan o'r ymchwiliad i'r digwyddiad.

Fe wnaeth Heddlu Dyfed Powys gadarnhau ddydd Iau bod y ffermdy yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei archwilio fel rhan o'r ymchwiliad.

Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n amau unrhyw un sy'n byw yn y tŷ yn Nhrelech o unrhyw drosedd.

Fe gyhoeddodd Heddlu'r Met nos Iau fod pumed person wedi marw yn dilyn yr ymosodiad, gyda 40 wedi eu hanafu.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau mai Leslie Rhodes o dde Llundain oedd y gŵr 75 oed fu farw yn y digwyddiad.

10 wedi'u harestio

Dywedon nhw hefyd fore Gwener eu bod wedi arestio dau berson arall yng nghanolbarth a gogledd-orllewin Lloegr mewn cysylltiad â'r ymosodiad.

Daw hyn â'r cyfanswm o bobl sydd wedi'u harestio i 10, gydag un o'r rhain bellach wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth.

Mae Heddlu'r De a Heddlu Gwent yn dweud eu bod yn adolygu eu trefniadau diogelwch ac y bydd yna fwy o bresenoldeb heddlu mewn ardaloedd prysur

Image copyright PA
Image caption Mae teyrngedau i'r rhai fu farw wedi'i gosod ar strydoedd Llundain

Fe wnaeth yr heddlu ryddhau manylion am yr ymosodwr, Khalid Masood, 52, ddydd Iau.

Cafodd ei eni yng Nghaint ac mae'r heddlu yn credu ei fod wedi symud i fyw i ganolbarth Lloegr.

Mae'n debyg ei fod yn defnyddio nifer o enwau gwahanol, ac Adrian Russell Ajao oedd ei enw genedigol.

Roedd ganddo gyhuddiadau troseddol yn ei erbyn, ond dim yn ymwneud â therfysgaeth.

Dywed yr heddlu nad oedd unrhyw wybodaeth ganddyn nhw ei fod yn bwriadu cynnal ymosodiad terfysgol.

Heddwas, PC Keith Palmer, athrawes, Aysha Frade, ac Americanwr, Kurt Cochran, yw'r rhai eraill fu farw yn y digwyddiad, ynghyd â Masood.

Gwylnos Caerdydd

Yng Nghaerdydd nos Wener bu pobl yn ymgynull i gofio'r rhai a fu farw yn yr ymosodiad.

Image caption Roedd tua 20 yn bresennol mewn cyfarfod y tu allan i'r Senedd ym mae Caerdydd