Marwolaeth lle tân: Plentyn yn marw trwy ddamwain

Ysbyty Image copyright Google

Mae crwner wedi cofnodi mai trwy ddamwain y bu farw bachgen 2 oed o Sir Y Fflint wedi i le tân pren trwm ddisgyn arno.

Bu farw Malaki Leo Boadu Hughes, o Saltney, fis Medi y llynedd.

Digwyddodd y ddamwain yng nghartref ei nain, hefyd yn Saltney.

Mewn gwrandawiad byr yn Rhuthun ddydd Gwener, darllennodd crwner rhanbarth Dwyrain a Chanol Gogledd Cymru, John Gittins, ddatganiad gan nain Malaki, Carole Hughes.

Dywedodd ei bod wedi mynd i fyny'r grisiau, gan adael y bachgen yn eistedd ar soffa yn bwyta afal, pan glywodd dwrw mawr wnaeth achosi iddi fynd i banig.

Fe wnaeth hi rhedeg i lawr y grisiau a darganfod y lle tân ar ben y bachgen.

Doedd dim ymateb ganddo ar ôl iddi ei ryddhau.

Er iddyn nhw geisio ei achub daeth cadarnhad ei fod yn farw ar ôl iddo gael ei gludo i Ysbyty Duges Caer.

Yn ôl archwiliad postmortem, bu farw Malaki o anaf trawmatig i'r galon.