Cymorth yng Nghaerdydd i ddioddefwyr ffobia

sebon Image copyright Thinkstock
Image caption Gall dioddefwyr anhwylder gorfodaeth obesiynol fod ag obsesiwn am lendid

Mae elusen ar gyfer pobl sy'n dioddef o ffobia yn gobeithio y bydd grŵp hunan-gymorth a fydd yn cael ei sefydlu yng Nghaerdydd o fudd i ddioddefwyr.

Mae'r elusen Triumph Over Phobia (TOP) yn cefnogi y sawl sy'n dioddef o ffobiâu, anhwylderau gorfodaeth obsesiynol (OCD) a phryderon eraill.

Yn ôl yr elusen, a gafodd ei sefydlu yng Nghaerfaddon, mae 10% o bobl yng Nghymru yn dioddef o ffobiâu a 3% yn byw gydag OCD.

Dywed aelodau bod yr elusen wedi "newid eu bywyd" drwy eu helpu i orchfygu pob math o ofnau.

Mae Pamela Fox wed bod yn dioddef o OCD ers yn 17 oed, gan ofni unrhyw halogiad o faw a germau.

Image copyright Pamela Fox
Image caption Yn ôl Mrs Fox mae'n bwysig gofyn am gymorth

Ar un adeg roedd hi'n ofni cyffwrdd ag unrhyw beth a oedd wedi bod ar lawr - ddim hyd yn oed careiau esgidiau gan ei bod yn ofni eu bod wedi cyffwrdd â rhywbeth.

Roedd hi hefyd am i bob dim fod yn y canol. Roedd yn rhaid i bob sip fod yn y canol ac fe newidiodd hi ran ei gwallt i fod yn y canol yn hytrach nag ar yr ochr.

Ond ar ôl chwe mis o gael cymorth gan elusen TOP yng Nghaerfaddon fe lwyddodd i oresgyn eu hobsesiynau a'u hofnau.

"Mi wnaeth fy mywyd newid yn aruthrol, "medd Mrs Fox, "dyw llawer o bobl ddim yn trafod y sefyllfa oherwydd y stigma sy'n gallu bod ynghlwm wrth y cyflwr ond mae cael trafod y broblem gyda phobl sy'n dioddef o gyflyrau tebyg yn gam mawr ymlaen."

Bwriad elusen TOP yw sefydlu grŵp hunan-gymorth yng Nghaerdydd a hynny wedi i'r elusen dderbyn cyllid o £5,000 gan Sefydliad Waterloo.

Maent yn chwilio am ddau wirfoddolwr ac yn annog unrhyw ddioddefwr i gysylltu â'r elusen.

Yn ôl rheolwr datblygu TOP UK, Trilby Breckman mae pobl yn rhy aml yn credu nad oes triniaeth ar gael.

Ychwanegodd: "Mae dioddef o gyflyrau fel OCD yn gallu bod yn llethol ond mae modd gorchfygu cyflyrau o'r fath."