Taith brawf gyntaf trên cyflym Hitachi yng Nghymru

The Class 800 Hitachi InterCity Express is undergoing "dynamic testing" Image copyright Hitachi

Mae trên cyflym newydd Hitachi wedi gwneud ei daith brawf gyntaf yng Nghymru.

Fe fydd y trenau cyflym newydd, a fydd yn cysylltu Cymru â Paddington yn Llundain a dinasoedd eraill ym Mhrydain, yn dechrau teithio yn yr hydref.

Yn ôl cwmni Hitachi mae ynddynt "fwy o seddi a hefyd mae'r dechnoleg yn well".

Dywedodd Karen Boswell, cyfarwyddwr rheoli Hitachi Rail Europe: "Bydd ein trenau rhyng-ddinesig newydd yn dod â theithio yng Nghymru i'r unfed ganrif ar hugain.

"Mae'r trenau modern yma yn cael eu hadeiladu ym Mhrydain ac yn defnyddio technoleg arloesol trenau Siapan."

Mae'r trenau yn cael eu hadeiladu ar safle Hitachi yn Newton Aycliffe yn Sir Durham ac yn gallu newid tanwydd o diesel i drydan yn ddi-drafferth.

Dywedodd llefarydd ar ran Network Rail: "Mae cyflwyno trenau rhyng-ddinesig Hitachi yn rhan bwysig o'n cynllun uwchraddio'r rheilffordd a hynny er mwyn rhoi profiad gwell i deithwyr."