Dreigiau 17-27 Ulster

Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Y Capten Lewis Evans yn chwarae am y 200fed tro i'r Dreigiau

Roedd y Dreigiau yn croesawu Ulster i Rodney Parade nos Wener ac o edrych ar y tabl gellid tybio mai traffig un ffordd fyddai ar y cae.

Roedd Ulster yn bedwerydd yn y Pro 12 tra bod y Dreigiau ddau o'r gwaelod. Ond cafwyd chwarae penderfynol gan y tîm cartref ac ar ôl bron i awr o chwarae roedd hi'n dal yn ddeg yr un. Ond yr oedd y Dreigiau yn ymladd yn erbyn y llif erbyn hyn.

Felly wedi cyfnod o bwysau trwm fe ddaeth y trosgais anorfod. Roedd y Dreigiau yn hawlio bod rhwystro wedi bod yn y symudiad ond nid oedd y dyfarnwr yn cytuno.

Ond ni thorrwyd calon y Dreigiau ac wedi pum munud o bwyso trwm fe sgoriodd y Dreigiau unwaith eto wedi i gic amddiffynnol Ulster gael ei tharo i lawr.

Gyda deuddeg munud i fynd roedd hi yn ôl yn gyfartal ar un deg saith yr un. Ond wedi pwyso trwm unwaith eto fe gafodd Ulster gic gosb rhwydd a roddodd tri phwynt ychwanegol i'r ymwelwyr.

Yna hwythau ar y blaen fe gafodd Rodney Ah You o Ulster gerdyn coch am roi ysgwydd yn fwriadol yn wyneb un o'r Dreigiau a rhoi peth gobaith eto i'r Dreigiau.

Pedwar chwaraewr ar ddeg ai peidio nid oedd y Gwyddelod am ollwng eu gafael ar y gêm ac fe ddarganfu eu pac ffordd i groesi'r llinell gais funud a hanner cyn diwedd y gêm. Wedi'r trosiad roedd y Dreigiau wedi colli o 17 i 27.

Mae buddugoliaeth Ulster yn golygu eu bod yn aros yn y pedwerydd safle yn y Pro 12.