'Peidiwch ag ofni dyled', medd Corbyn

Jeremy Corbyn

Does dim angen ofni dyled na benthyciadau, medd arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn wrth annerch cynhadledd wanwyn Llafur Cymru yn Llandudno.

Dywedodd na wnaeth dyled atal llywodraeth Lafur Clement Attlee rhag cyflwyno diwygiadau - yn eu plith y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac adeiladu tai cyngor.

Mi alwodd Mr Corbyn hefyd am undod oddi fewn i'r blaid - plaid sydd wedi wynebu sawl ffrae ers ei ethol yn arweinydd.

Llafur Cymru yn dadlau o blaid "gwaith teg" i bawb

Roedd Mr Corbyn awr yn hwyr yn cyrraedd y gynhadledd ond wedi iddo gyrraedd dywedodd: "Fel mae pob person sydd wedi cael morgais i brynu tŷ yn gwybod mae cael dyled enfawr yn gallu arbed arian yn y tymor hir.

"Does dim rhaid i ni ofni dyled na benthyg arian.

"Ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd 'doedd llywodraeth Lafur Clement Attlee ddim yn dweud, o diar, mae dyled yn 250% o'r GDP ac felly gwell i ni beidio cael gwasanaeth iechyd gwladol, adeiladu tai cyngor a nawdd cymdeithasol.

"Ond yn hytrach fe adeilasont wlad y gellir bod yn falch ohoni. Fe greont sefydliadau a ffurfiodd wlad decach, mwy cyfartal ac nid oeddynt am ddal pobl yn ôl."

Image caption Carwyn Jones a Jeremy Corbyn wedi araith Mr Corbyn

Ychwanegodd Mr Corbyn fod yr hyn y mae'r Blaid Lafur wedi'i sicrhau yng Nghymru yn sefyll fel "goleufa, goleufa sy'n taflu goleuni ar fethiant y Ceidwadwyr, yn gymdeithasol, yn foesol ac yn economaidd".

Cyfeiriodd at lwyddiant polisïau datganoledig gan ddweud wrth gynadleddwyr mai Cymru oedd yr unig wlad yn y DU i wella amser ymateb ambiwlansys.

"Mi fyddai Llafur," meddai Mr Corbyn yn codi tai, yn sicrhau isafswm cyflog o £10 yr awr erbyn 2020 ac yn diddymu Deddf Undebau llywodraeth Prydain.

Ar ddiwedd yr araith dywedodd: "Gyda'n gilydd mi all y Blaid Lafur sicrhau gwell byd i'r sawl sy'n dymuno am gynghorau o dan arweiniad Llafur ac i'r sawl sy'n chwennych llywodraeth Lafur gan greu cymdeithas sy'n seiliedig ar gyfiawnder cymdeithasol a thegwch."

Ar ddechrau'r gynhadledd fore Sadwrn cafwyd munud o dawelwch yn dilyn ymosodiad terfysgol ddydd Mercher.

Dywedodd cadeirydd Llafur Cymru, Donna Hutton: "Rwy'n gwybod bod ein meddyliau gyda'r dioddefwyr, eu teuluoedd, eu ffrindiau a'u cydweithwyr."

Image caption Mark Drakeford yn dweud wrth y gynhadledd bod agenda y Ceidwadwyr yn gwrthdaro â'r undebau

Dywedodd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford y byddai Llywodraeth Cymru yn atal y newid yn y gyfraith a fyddai'n caniatáu defnyddio gweithwyr asiantaeth i atal gweithredu diwydiannol.

Meddai: "Mae'r Ceidwadwyr yn bwriadu gwenwyno cysylltiadau diwydiannol ymhellach drwy ganiatáu defnyddio gweithwyr asiantaeth i atal gweithredu diwydiannol."

Yn ei araith e fe ddywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones y bydd Llafur yn cael gwared â ffioedd claddu plant yng Nghymru.

Dywedodd hefyd y bydd £20m ychwanegol yn cael ei wario ar ofal cymdeithasol er mwyn "ysgafnhau llwyth y GIG".

Image caption Yr Arglwydd Elystan Morgan yn cael ei anrhydeddu yn Llandudno

Cyhoeddodd Mr Jones hefyd y bydd Wifi am ddim ar gael ar drenau ac yng ngorsafoedd Cymru ac ar deithiau bysiau hir yn ystod y penwythnos.

Yn ystod y gynhadledd, yn ogystal, anrhydeddwyd yr Arglwydd Elystan Morgan am ei gyfraniad i'r Blaid Lafur.