'Ni ddylid newid arweinydd yn ystod Brexit'

Carwyn Jones
Image caption Mae disgwyl wedi bod y byddai Carwyn Jones yn rhoi'r gorau i'r arweinyddiaeth ar ôl degawd

Mae Carwyn Jones wedi dweud mai newid mewn llywodraeth yw'r peth olaf sydd angen ar Gymru yn ystod y trafodaethau ar Brexit.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru, fe ddywedodd y prif weinidog nad yw e wedi ystyried eto pryd bydd e'n camu lawr fel arweinydd.

Mae dyfalu cyson wedi bod y byddai Carwyn Jones yn camu o'i swydd cyn etholiadau nesaf y cynulliad yn 2021.

Ond mewn cyfweliad â BBC Cymru, mae wedi dweud nad yw eto wedi meddwl pryd y bydd yn camu o'r neilltu.

Dywedodd AC Penybont-ar-Ogwr fod yna lawer o waith i'w wneud wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd cynhadledd wanwyn y Blaid Lafur yn dod i ben yn Llandudno ddydd Sul.

Dwi newydd gyrraedd yr hanner cant yr wythnos hon, meddai wrth raglen Sunday Politics Wales ac felly "rydw i lawer iawn yn ieuengach na Theresa May a David Cameron.

"Mae 'na lot o waith i'w wneud o hyd yn enwedig gyda Brexit.

"Rydw i mor frwdfrydig ag erioed." meddai.

Image caption Bu Carwyn Jones yn siarad yn y gynhadledd ddydd Sadwrn

Fe ddaeth Mr Jones yn arweinydd yn 2009 a bellach, meddai, "rwyf am sicrhau y ddêl orau yn sgil Brexit.

"Y peth diwethaf ddylai ddigwydd yw newid llywodraeth yng Nghymru nac yn unman arall o ran hynny."

"Fi sydd wedi bod yn bennaeth llywodraeth am y cyfnod hwyaf yn y DU a mae'n bwysig i rywun fel fi sicrhau ein bod yn cael Brexit call."

Ddydd Sul bydd pleidlais yn cael ei chynnal i ffurfioli Mr Jones fel arweinydd Llafur Cymru - roedd hynny fod i ddigwydd dydd Sadwrn ond bu'n rhaid gohirio'r bleidlais oherwydd problemau gyda'r cardiau pleidleisio.

Ddydd Sul hefyd mae disgwyl i Christina Rees, llefarydd yr wrthblaid ar Gymru, annerch y gynhadledd.

Bydd cyfweliad Carwyn Jones i'w glywed yn llawn ar y rhaglen Sunday Politics ar BBC Radio Wales am 11:00.