Eglwys yn gwahodd 164 o gyplau i ddathlu pen-blwydd

eglwys Image copyright Geograph

Mae eglwys yn Sir y Fflint wedi gwahodd 164 o gyplau priod i ymuno yn yr adeilad i ddathlu pen-blwydd yr addoldy yn 150 oed.

Fe ofynnodd swyddogion o Eglwys Sant Bartholomew yn Sealand i'r holl barau sydd wedi priod yn yr eglwys dros y 50 mlynedd diwethaf i fynychu gwasanaeth arbennig ar Sul y Mamau.

Bydd hefyd arddangosfa arbennig yn yr eglwys.

Dywedodd Stephen Smith, un o'r trefnwyr, bod yr eglwys wedi dod yn "symbol o obaith" dros y blynyddoedd.

Ychwanegodd: "Mae'n siŵr y bydd llawer o'r cyplau mewn rhannau eraill o'r wlad a'r byd erbyn hyn, a gall eu hamgylchiadau fod wedi newid, ond byddem yn croesawu pawb a fynychodd wasanaethau priodas yn yr eglwys.

"Ein tasg fwyaf yw cysylltu â chynifer ohonynt ag y gallwn."

Fe agorodd Sant Bartholomew gyntaf ar 15 Hydref 1867.

Mae grant gan yr asiantaeth datblygu wledig Cadwyn Clwyd wedi caniatáu i oleuadau newydd gael eu gosod ac mae'r aelodau yn awr yn gweithio tuag at uwchraddio'r system wresogi ac adeiladu cegin a thoiledau ar y safle.