500,000 o bobl yn cymryd rhan mewn digwyddiad cenedlaethol

awr daear
Image caption Y cerflun 'Neges mewn Potel' yn gefndir i'r digwyddiad ar risiau'r Senedd ym Mae Caerdydd

Fe ddaeth dros 500,000 o bobl ar draws Cymru ynghyd fel rhan o ddigwyddiad yr 'Awr Ddaear' nos Sadwrn.

Bwriad y digwyddiad gan elusen WWF Cymru oedd codi ymwybyddiaeth mewn materion yn ymwneud â newid hinsawdd.

Rhwng 20:30 a 21:30, ymunodd adeiladau a mudiadau amlwg yn y digwyddiad, gan gynnwys Castell Caernarfon, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, a Stadiwm Principality yng Nghaerdydd. Roeddent yn ymuno â miliynau ledled y byd mewn ymdrech i ddiffodd eu goleuadau.

Dyma'r 10fed gwaith i'r elusen gynal y digwyddiad.

Roedd perfformiadau byw ar y noson gan artistiaid megis The Gentle Good a Catrin Herbert.

Image caption Roeddd Gareth Bonelo a Catrin Herbert yn perfformio fel rhan o'r digwyddiad

Defnyddiwyd y cerflun 'Neges mewn Potel' enfawr, sydd wyth metr o hyd, fel cefndir i'r digwyddiad ar risiau'r Senedd ym Mae Caerdydd.

Pwrpas y botel oedd symboleiddio'r negeseuon a gasglwyd o bob cwr o Gymru, fel rhan o ymgyrch 'Neges mewn Potel' arbennig WWF Cymru ar gyfer y dengmlwyddiant.

Dywedodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru: "Rydym wrth ein bodd gydag ymateb y cyhoedd i Awr Ddaear eleni. Dyma'r mwyaf eto, ac rydym wrth ein bodd bod pob un o'r 22 awdurdod lleol, am yr ail flwyddyn yn olynol, wedi cofrestru, ynghyd â busnesau a dros 300 o ysgolion.

"Mae ymgyrch Neges mewn Potel hefyd wedi dal dychymyg ein gwleidyddion Cymreig, gyda hanner Aelodau'r Cynulliad yn dangos eu cefnogaeth yn gynharach yn yr wythnos. Mae'n amlwg bod mynd i'r afael â newid hinsawdd yn dod yn fwy o flaenoriaeth ar gyfer y cyhoedd a gwleidyddion - ac mae hyn yn rhywbeth i'w ddathlu.

"O ran Awr Ddaear ei hun, roedd y perfformiad byw unigryw, ar Facebook Live, gyda Gareth Bonello a Catrin Herbert, yn wych. Dyma, yn rhannol, oedd ein ffordd ni i ddiolch i'n cefnogwyr brwd ar y cyfryngau cymdeithasol a chreu ffordd i bawb ar draws Cymru i fod yn rhan o'r dathliadau ar-lein." fe ychwanegodd Ms Meikle.

Mae fideo o uchafbwyntiau'r digwyddiad ar gael ar wefan Youtube.