Cyhoeddi enw dyn fu farw ger Aberystwyth

heddlu

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn 19 oed fu farw wedi gwrthdrawiad ffordd yng Ngheredigion fore Sadwrn.

Roedd Joe Hulston, yn dod o ardal Penparcau o'r dref.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad yn Llancynfelyn, pentref bychan rhwng Aberystwyth a Machynlleth.

Roedd Mr Hulston yn gyrru car Ford Fiesta lliw arian ar y pryd, ac erbyn i'r heddlu gyrraedd y lleoliad roedd wedi marw o'i anafiadau.

Cafodd Mr Hulston ei weld ddiwethaf yn siop Spar Aberystwyth am 03:15 fore Sadwrn ac mae'n debyg i'r gwrthdrawiad ddigwydd yn fuan ar ôl hynny.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion.