Argoed: Llofrudd 'ddim â sgitsoffrenia' cyn ymosodiad

Cerys a Matthew Image copyright Wales News Service

Doedd dim awgrym bod dyn laddodd ddynes yn Sir Caerffili yn diodde' o sgitsoffrenia yn y dyddiau cyn y digwyddiad, meddai ei feddyg teulu.

Clywodd cwest yng Nghasnewydd bod Matthew Williams wedi gweld Dr Nishebta Das nifer o weithiau gyda "phroblemau iechyd meddwl".

Fe laddodd Williams ddynes 22 oed, Cerys Yemm, mewn ymosodiad mewn hostel yn Argoed yn 2014.

Cafodd Williams ei saethu gyda gwn taser gan yr heddlu a bu farw'n ddiweddarach.

'I'w weld yn eithaf da'

Dywedodd Dr Das iddi weld Williams, oedd ar y gofrestr ei meddygfa ym Margoed ers saith mlynedd, wyth niwrnod cyn yr ymosodiad.

Roedd Williams wedi gadael y carchar ers pum niwrnod, ac roedd yn chwilio am nodyn doctor i fedru hawlio budd-daliad.

Fe ddywedodd Dr Das bod Williams "i'w weld yn eithaf da" a'i fod yn dweud ei fod yn "teimlo'n dda".

Ond roedd ei chlaf "yn dal i glywed pethau a siarad â'i hun", meddai.

Fe glywodd y cwest bod Williams wedi dweud wrth Dr Das bod ganddo apwyntiad gydag arbenigwr seiciatrig yr wythnos wedyn, a'i bod hi wedi ei goelio.

Dywedodd Dr Das nad oedd hi wedi ystyried rhoi presgripsiwn iddo, gan nad ydy meddyg teulu yn cael rhoi meddyginiaeth seiciatrig.

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol