Darganfod corff claf coll wrth ffens terfyn ysbyty

Ysbyty Gwynedd
Image caption Diflanodd Michael Clapper o'r ysbyty yn Rhagfyr 2015

Cafodd claf a ddiflannodd o un o wardiau Ysbyty Gwynedd, Bangor ei ddarganfod yn farw dros dair wythnos yn ddiweddarach wrth ffens terfyn yr ysbyty.

Clywodd cwest yng Nghaernarfon bod Michael Capper, parafeddyg 56 oed o'r Rhyl oedd wedi ymddeol, yn yfwr trwm, a'i fod wedi mynd i'r ysbyty oherwydd pwl o baranoia, er bod dim hanes o broblemau iechyd meddwl ganddo.

Roedd o wedi gofyn i'w wraig fynd ag o i'r ysbyty tra bod y ddau yn treulio'r Nadolig mewn gwesty ym Mhorthmadog.

Fe ddiflannodd ar 29 Rhagfyr, 2015. Adeiladwr ddaeth o hyd i'w gorff ar Ionawr 22, 2016, mewn tyfiant yng ngwaelod llethr islaw un o feysydd parcio'r ysbyty.

Dywedodd patholegydd wrth y gwrandawiad ei fod yn credu i Mr Capper farw o ganlyniad i gyfuniad o'r oerfel a niwed i'r afu. Doedd o heb gael anaf.

Mewn tystiolaeth, dywedodd ei weddw, Sarah Capper, ei fod wedi cael ei asesu yn yr uned seiciatryddol, ac yna ei symud i ward feddygol ym mhrif adeilad yr ysbyty.

Mae hi'n dweud na chafodd hi wybod beth oedd yn digwydd, ond bod ei gŵr wedi cael tabledi i'w lonyddu.

Clywodd dirprwy grwner Gogledd Orllewin Cymru, Nicola Jones, bod lluniau cylch cyfyng yn dangos Mr Capper yn cerdded o'r ysbyty drwy'r brif fynedfa.

Roedd ei wraig wedi dychwelyd i'w gwesty i fwydo cŵn y cwpwl, ond fe gafodd neges frys i fynd yn ôl i'r ysbyty am fod ei gŵr wedi diflannu.

Methu wnaeth archwiliad gan yr heddlu i ddod o hyd iddo.

Mae'r cwest yn parhau.