Y darn arian punt newydd ar gael am y tro cyntaf

£1 Image copyright Y Trysorlys

Bydd y darn £1 newydd ar gael am y tro cyntaf ddydd Mawrth, gyda'r Bathdy Brenhinol yn honni mai dyma'r darn arian "mwyaf diogel yn y byd".

Mae'n debyg bod un o bob 30-40 darn £1 presennol yn ffug, ond mae'r darn arian newydd 12-ochr bron yn amhosib i'w ffugio.

Dyma'r tro cyntaf i'r bunt newid mewn dros 30 mlynedd.

Mae Caerdydd yn un o 14 dinas ar draws y DU ble y bydd hi'n bosib cael gafael ar y darn arian newydd ddydd Mawrth.

Dywedodd y Bathdy Brenhinol bod nodweddion fel darlun sy'n gweithio fel "hologram" ac ysgrifen fach iawn yn helpu i'w wneud yn anodd ei ffugio.

Image copyright PA
Image caption Mae'r darnau arian yn cael eu gwneud yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf

Mae gan y cyhoedd hyd at 15 Hydref eleni i wario'u darnau £1 presennol, ac ar ôl hynny bydd yn rhaid eu cyfnewid mewn banc.

Ond mae'r darn arian newydd yn debygol o achosi trafferthion i rai busnesau, gydag unrhyw beiriant sy'n cymryd arian angen ei ddiweddaru.

Bydd archfarchnadoedd ble mae angen rhoi darn £1 mewn trolïau hefyd angen newid y teclynnau.

Bydd y darn £1 newydd ar gael yng Nghaerdydd ddydd Mawrth ym manciau Barclays yng Nghanolfan Dewi Sant, Lloyds ar Heol y Frenhines a HSBC ar Churchill Way.

Image copyright Y Bathdy Brenhinol
Image caption Mae ysgrifen fach iawn yn helpu i wneud y darn newydd yn anodd ei ffugio