Ymateb mam Khalid Masood i ymosodiad Llundain

Khalid Masood

Mae mam Khalid Masood - neu Adrian Ajoa fel y cafodd ei enwi'n wreiddiol - wedi sôn am ei thristwch yn dilyn yr ymosodiad gan ei mab ar bobl ger San Steffan yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd Janet Ajao, sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin: "Rydw i wedi cael fy syfrdanu a fy nhristau gan weithredoedd fy mab sydd wedi lladd ac anafu pobl ddiniwed yn San Steffan."

"Ers sylweddoli mai fy mab oedd yn gyfrifol rwyf i wedi diosg dagrau i'r bobl a gafodd eu dal yn y digwyddiad erchyll yma.

"Rydw i eisiau gwneud hi'n gwbl glir, er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, nad ydw i yn cytuno â'i weithredoedd na'r hyn roedd e'n credu ac a arweiniodd ato'n cyflawni'r digwyddiad erchyll yma.

"Fe hoffwn ddiolch i fy ffrindiau, fy nheulu a'r gymuned o waelod fy nghalon am y cariad a'r gefnogaeth a roddwyd i ni."

Image caption Yr heddlu yn ymchwilio yn Nhrelech, Sir Gaerfyrddin

Yn dilyn yr ymosodiad bu heddlu yn archwilio nifer o gartrefi gan gynnwys tŷ Mrs Ajoa.

Pwysleisiodd yr heddlu nad oedd Mrs Ajoa yn cael ei hamau o unrhyw drosedd.

Saethwyd Masood yn farw gan yr heddlu ar ôl iddo ladd pedwar o bobl wrth iddo yrru car dros balmant pont Westminster, cyn ymosod ar blismon y tu allan i blas San Steffan.