Dim adolygiad o ddedfryd Andrew Saunders am lofruddio

Lee Simmons a Zoe Morgan Image copyright Facebook
Image caption Cafodd Lee Simmons, 33, a Zoe Morgan, 21, eu canfod yn farw ger Matalan ynghanol Caerdydd

Bydd dim adolygiad i ddedfryd dyn wnaeth lofruddio'i gyn-gariad a'i phartner yng Nghaerdydd.

Cafodd Andrew Saunders, 21, ddedfryd oes ac isafswm o 23 o flynyddoedd a phedwar mis dan glo am ladd Zoe Morgan a Lee Simmons.

Wedi'r ddedfryd, dywedodd teuluoedd Ms Morgan a Mr Simmons nad oedden nhw'n credu bod y ddedfryd yn ddigon llym.

Ond dywedodd swyddfa'r Twrnai Cyffredinol ddydd Mawrth na fyddai'n gofyn i'r Llys Apêl ailystyried hyd y ddefryd.

Image copyright Wales news service
Image caption Fe blediodd Andrew Saunders yn euog i lofruddio Zoe Morgan a Lee Simmons ar 19 Rhagfyr

Gan fynegi cydymdeimlad tuag at y teuluoedd, dywedodd llefarydd:

"Wedi ystyried yn ofalus, mae'r Twrnai Cyffredinol wedi penderfynu peidio cyfeirio dedfryd oes Andrew Saunders at y Llys Apêl.

"Daeth i'r casgliad na fyddai'r Llys yn newid yr isafswm o 23 mlynedd a phedwar mis o garchar, sydd i'w chwblhau'n llawn gan y troseddwr cyn ystyried ei ryddhau."