Iawndal sylweddol gan fwrdd iechyd i deulu claf fu farw

Iawndal calon Image copyright Irwin Mitchell/Llun Teulu
Image caption Bu farw Andrew Jones, oedd yn dad i dri o blant, ym mis Mawrth 2012

Mae teulu dyn o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael iawndal chwe ffigwr gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, wedi iddo farw o glefyd ar y galon yn 2012.

Roedd gan Andrew Jones hanes teuluol o broblemau cardiaidd cyn iddo farw'n 47 oed.

Bu'n cael triniaeth gyson i gyflwr ar ei galon gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg cyn ei farwolaeth, ond cafodd rhai o'i symptomau eu diystyru.

Dydy'r bwrdd iechyd ddim wedi cyfaddef atebolrwydd yn yr achos.

Profion

Roedd Mr Jones wedi dioddef o symptomau clefyd y galon, gan gynnwys poenau yn ei frest a phwysedd gwaed uchel, ers 2002.

Ym mis Gorffennaf 2011 cafodd ei anfon i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont, a daeth profion i'r casgliad fod posibilrwydd fod cyflwr cardiomegali arno.

Cafodd feddyginiaeth i ddelio â'r cyflwr ac fe drefnwyd apwyntiadau iddo weld y meddyg fel claf allanol.

Yn ystod yr apwyntiadau hynny, cafodd anghysondebau eu nodi, ac fe ddaeth y meddyg i'r casgliad nad problemau'r galon oedd yn eu hachosi.

Ar 17 Mawrth 2012, fe syrthiodd Mr Jones yn anymwybodol a bu farw yn yr ysbyty ddiwrnod yn ddiweddarach.

Ergyd

"Rydym wedi'n dryllio â natur ei farwolaeth, o ystyried ei fod yn cael triniaeth i broblemau ar ei galon, ond na chafodd y materion a arweiniodd at ei farwolaeth eu hadnabod," meddai ei weddw, Jacqueline.

"Er na ddaw dim ag Andrew yn ôl, rydym yn gobeithio fod camau wedi eu cymryd i sicrhau na fydd unrhyw deulu arall yn wynebu'r golled a'r dioddefaint rydyn ni wedi bod drwyddo yn y blynyddoedd diwethaf."

Dywedodd Laura Ralfe, arbenigwr ar gyfraith feddygol oedd yn cynrychioli'r teulu: "Fe ddylai diogelwch y claf fod yn hollbwysig i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ac rydym yn credu fod manylion achos Andrew yn datgelu cyfres o gyfleoedd coll i ddarparu gwell gofal.

"Er ein bod yn falch ein bod wedi sicrhau setliad i Jacqueline a'i theulu, rydym yn gobeithio y bydd yna ymdrechion i ddysgu gwersi o'r achos trasig hwn."