Y Gymraes Alys Conran ar restr fer Gwobr Dylan Thomas

Alys Conran Image copyright Swansea University
Image caption Mae'r Gymraes Alys Conran yn y ras i ennill £30,000 am ei llyfr

Mae awdures o Gymru wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas eleni.

Rhyddhawyd Pigeon, nofel gyntaf Alys Conran, sy'n ddarlithydd ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, y llynedd.

Cafodd fersiwn Gymraeg o'r nofel, Pijin, ei haddasu gan Sian Northey.

Fe gafodd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas ei sefydlu yn 2006 ac mae'n un o'r cystadlaethau ysgrifennu amlycaf i awduron ifanc, gyda £30,000 i'r enillydd.

'Gwaith syfrdanol'

Mae'r wobr yn cael ei rhoi i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg, sydd wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 mlwydd oed neu iau.

Ei bwriad yw cydnabod a chefnogi awduron y dyfodol yn ogystal â chydnabod etifeddiaeth Dylan Thomas.

Max Porter enillodd y wobr y llynedd, a hynny am ei lyfr Grief is the Thing with Feathers. Aeth y llyfr ymlaen i gipio Gwobr Ysgrifennydd Ifanc The Sunday Times.

Image copyright Prifysgol Abertawe

Dywedodd cadeirydd y panel beirniadu, yr Athro Dai Smith: "O'r rhestr hir drawiadol o 12 o ddarnau llenyddol o bob cwr o'r byd, penderfynodd y beirniaid, ar ôl trafodaeth hir, ar chwe darn o waith syfrdanol o ran eu hansawdd a'u gwreiddioldeb.

"Mae gennym nofel fer o Sri Lanka, dau gasgliad o straeon byrion, un o Awstralia a'r llall o'r Unol Daleithiau, casgliad o gerddi a nofel gan awduron o Loegr, a nofel gyntaf gan awdures o Gymru.

"Maent i gyd yn enillwyr ynddynt hwy eu hunain, ond bydd yr enillydd, a fydd yn derbyn y wobr ar 10 Mai, yn sicrhau unwaith eto, bod Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe yn rhyfeddu ac yn difyrru darllenwyr ledled y byd."

Ar y rhestr fer eleni mae:

  • The Story of a Brief Marriage - Anuk Arudpragasm - Sri Lanka
  • Pigeon - Alys Conran - Cymru
  • Cain - Luke Kennard - Lloegr
  • The High Places - Fiona McFarlane - Awstralia
  • The Essex Serpent - Sarah Perry - Awstralia
  • Dog Run Moon: Stories - Callan Wink - UDA

Bydd enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni ym Mhrifysgol Abertawe ar 10 Mai.