Cyfaddef i ymosodiad â chyllell ar fferyllydd

Peter Bellett Image copyright YouTube

Mae dyn 69 oed o Ddyffryn Aman wedi cyfaddef iddo ymosod gyda chyllell ar fferyllydd yn y Garnant, Sir Gaerfyrddin.

Fe wnaeth Peter Bellett bledio'n euog yn Llys y Goron Abertawe i gyhuddiad o glwyfo gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol.

Roedd Bellett wedi pledio'n ddieuog yn wreiddiol, ond fe newidiodd ei ble ddydd Mawrth yn ystod yr hyn oedd i fod yn ddiwrnod cyntaf o'i achos llys.

Cyfaddefodd hefyd i fod ag arf yn ei feddiant mewn man cyhoeddus.

Image caption Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn y Garnant ar 5 Rhagfyr y llynedd

Bu'n rhaid i'r fferyllydd Michael Irons dderbyn triniaeth yn Ysbyty Treforys yn dilyn y digwyddiad yn Fferyllfa'r Garnant ar 5 Rhagfyr y llynedd.

Mae'r achos wedi cael ei ohirio tra bo'r awdurdodau'n ceisio dod o hyd i wely i Bellett mewn uned iechyd meddwl diogel.

Bydd yn cael ei gadw yn y ddalfa nes hynny.