Achos creulondeb: Plentyn wedi'i 'daflu' mewn meithrinfa

Bright Sparks

Mae myfyriwr oedd yn gweithio mewn meithrinfa yn ne Cymru wedi dweud wrth lys iddi weld plentyn yn cael ei "daflu" gan aelod o staff.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod meithrinfa Bright Sparks, yn ardal Taibach o Bort Talbot, wedi cau llynedd yn dilyn pryderon.

Dywedodd Sarochka Khadiri bod yr hyn a welodd yna wedi ei hypsetio.

Mae cyn-berchennog y feithrinfa, Katie Davies, 32, y dirprwy reolwr, Christina Pinchess, 31, ac aelod o staff, Shelbie Forgan, 22, yn gwadu creulondeb tuag at berson dan 16 oed.

'Ofn' dweud wrth rywun

Bu Ms Khadiri yn treulio pum mis ar brofiad gwaith yn Bright Sparks yn 2015 fel rhan o gwrs iechyd a gofal cymdeithasol.

Dywedodd wrth y llys bod Ms Pinchess wedi gorfodi bwyd i mewn i geg plentyn oedd yn crio, a hefyd wedi "taflu" plentyn arall ar ôl ei godi wrth ei arddwrn am beidio gwrando.

Clywodd y llys bod yr ymddygiad yma'n digwydd "pob tro" yn ystod ei chyfnod yna, ond bod ganddi "ofn" dweud wrth y feithrinfa neu ei darlithwyr.

Wrth iddi gael ei holi gan yr amddiffyniad, fe wnaeth Ms Khadiri gyfaddef y gallai fod wedi siarad â'r perchennog, Ms Davies, neu ei thiwtoriaid am ei phryderon, ond nad oedd hi wedi gwneud hynny.

Fe wnaeth hi gyfaddef hefyd i yrru neges Facebook at Ms Pinchess yn dweud ei bod yn "ofnadwy" bod y feithrinfa wedi'i chau.

Dywedodd yr amddiffyniad hefyd nad oedd gan Ms Khadiri lawer o brofiad yn gweithio mewn meithrinfa nac yn magu plant.

Pedwar mis

Agorodd Bright Sparks yn 2014 gan ofalu am fabanod a phlant hyd at wyth oed.

Fe ddigwyddodd y troseddau honedig dros gyfnod o bedwar mis rhwng diwedd 2015 a dechrau 2016.

Mae Ms Davies a Ms Pinchess yn wynebu un cyhuddiad yr un o greulondeb tuag at berson dan 16 oed, tra bod Ms Forgan yn wynebu tri chyhuddiad.

Mae'r achos yn parhau.