126 o swyddi yn y fantol gyda chwmni awyrennau

Marshall Image copyright Marshall

Mae 126 o swyddi yn y fantol wedi i gwmni awyrennau gyhoeddi eu bwriad i gau eu safle yn Sir y Fflint.

Bydd cwmni Marshall Aviation yn dechrau ar ymgynghoriad 45 diwrnod gyda'u gweithlu ym Mrychdyn.

Dywedodd undeb Unite y byddai'n golygu bod y sector cynnal a chadw awyrennau "yn diflannu i bob pwrpas" yng ngogledd Nghymru.

Fe wnaeth y cwmni roi'r bai ar "golledion sylweddol" yn y busnes, a dywedodd y byddai'n cefnogi'r gweithwyr trwy'r ymgynghoriad.

Ychwanegodd na fydd y datblygiad yn cael unrhyw effaith ar ei safleoedd yng Nghaergrawnt, Kirkbymoorside, Brize Norton a Birmingham.

Dywedodd llefarydd ar ran Unite y bydd yr undeb yn gweithio gyda'u haelodau a'r cwmni mewn ymdrech i achub y busnes.