Lluniau: Maes B

Croeso Maes B

Mae lein-yp Maes B yn Eisteddfod Gendlaethol Ynys Môn eleni wedi ei chyhoeddi.

Mae'r trefnwyr yn hyderus y bydd y gigs yr un mor llwyddiannus a rhai 'steddfodau'r gorffennol. 'Dych chi'n cofio rhai o'r rhain?


Image caption Maes pebyll Eisteddfod Glyn Ebwy. Ydych chi'n 'nabod y gwersyllwyr?
Image copyright Irfon Bennet
Image caption Gwaith unig ydi gofalu am y drws!
Image caption Osian Williams, gitarydd Candelas
Image caption Fflur Dafydd a'r Barf yn perfformio
Image caption Ynghanol y bybyls!
Image caption Ydy, mae Dafydd Iwan yma o hyd!
Image copyright Irfon Bennet
Image caption Un ffordd o gadw'n gynnes ar y maes pebyll!
Image copyright Irfon Bennet
Image caption Ydych chi o dan y goleuadau glas a gwyrdd?
Image caption Ben Ellis, gitarydd Sen Segur
Image caption Huw Stephens y tu ôl i ddesg ddarlledu C2, BBC Radio Cymru yn Eisteddfod Meifod 2003
Image copyright Irfon Bennet
Image caption Catrin Medi, Ceri Owen a Lowri Ceiriog yn joio yn Eisteddfod Dinbych 2013
Image caption Swci Boscawen
Image caption Elin Fflur
Image caption Y DJs Huw Evans a Huw Stephens yn rhannu cacen siocled yn Eisteddfod Abertawe, 2006
Image caption Be' well ar ôl wythnos fwdlyd yn y Steddfod 'na dawnsio yn y swigod?
Image caption Joio mas draw!