Gŵyl newydd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg

Gŵyl dysgwyr
Image caption Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe fydd un o leoliadau'r ŵyl

Fe fydd cyfle i ddysgwyr Cymraeg fwynhau siarad yr iaith mewn gŵyl genedlaethol newydd yn dilyn partneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd yr ŵyl undydd o'r enw 'Ar Lafar' ar 22 Ebrill yn nhri o safleoedd yr Amgueddfa - Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ac Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis - ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Bwriad yr ŵyl yw rhoi cyfle i ddysgwyr a'u teuluoedd gymdeithasu a defnyddio'u Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a chroesawgar, gan fwynhau'r trysorau cenedlaethol sydd i'w gweld gan yr Amgueddfa a'r Llyfrgell Genedlaethol.

Ni fydd tâl am fynd i'r ŵyl.

Bydd gwahanol weithgareddau ar gael ymhob safle, ac fe fydd sesiynau blasu ar gael i ymwelwyr sydd eisiau dysgu ychydig o'r iaith.

'Ymdeimlad o hunaniaeth'

Mae'r Ganolfan wedi paratoi gwers am yr amgueddfeydd i'w chyflwyno mewn dosbarthiadau dysgu Cymraeg lefel Uwch yn ystod y cyfnod yn arwain at y digwyddiad.

Mae'r Ganolfan hefyd yn gweithio gyda'r Amgueddfa i greu adnoddau addysgiadol ar gyfer dysgwyr.

Image caption 'Mae'n bwysig tu hwnt wrth ddysgu'r Gymraeg i roi cyfleoedd i bobl ymarfer siarad yr iaith mewn awyrgylch anffurfiol', medd Efa Gruffudd Jones

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: "Mae'n bwysig tu hwnt wrth ddysgu'r Gymraeg i roi cyfleoedd i bobl ymarfer siarad yr iaith mewn awyrgylch anffurfiol y tu allan i'r dosbarth.

"Rydym hefyd yn gwybod bod nifer fawr o bobl yn dysgu'r iaith oherwydd ymdeimlad o hunaniaeth neu wreiddiau.

"Mae'r ŵyl hon yn pontio'r elfennau hynny i'r dim - creu cyfleoedd i bobl ymarfer yr iaith a dysgu mwy am hanes cyfoethog Cymru ar yr un pryd."

'Ysgogi diddordeb'

Yn ôl Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu Amgueddfa Cymru, Nia Williams mae'n briodol bod yr wŷl yn cael ei chynnal yn Sain Ffagan am mai dyma un o'r sefydliadau cyntaf yng Nghymru i weithio trwy'r Gymraeg.

"Mae Amgueddfa Cymru yn llwyfan i dreftadaeth ein gwlad ac yn gefnlen wych i bobl o bob oed ddysgu'r Gymraeg a thrwy hynny ddysgu am ddiwylliant Cymru."

Dywedodd Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Mae hon yn bartneriaeth newydd a chyffrous a fydd yn rhoi hwb i'r iaith Gymraeg drwy gynnig cyfleoedd anffurfiol i bobl sgwrsio yn y Gymraeg, a thrwy ddefnyddio ein diwylliant a threftadaeth gyfoethog fel modd o ysgogi diddordeb yn yr iaith. "