'Dim rheswm i Brexit fod yn drychineb i Gymru'

Brexit: Carwyn Jones

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud nad oes rheswm i Brexit fod yn "drychineb" i Gymru.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru, dywedodd Mr Jones: "Os caiff Brexit ei weinyddu'n iawn, bach iawn fydd yr effaith. Fe allai'r effaith beidio ag achosi anhawsterau o unrhyw fath i ni."

Serch hynny, roedd ganddo rybudd: "Os na chaiff ei weinyddu'n iawn, mae'n bosib y bydd yn drychineb. Fe allai wneud i Gymru a'r Deyrnas Unedig edrych yn amherthnasol, yn grŵp o ynysoedd oddi ar arfordir Ewrop, sydd ddim yn rhan o farchnad fawr."

Ychwanegodd: "Does dim rheswm iddo fod yn drychineb."

"Mae yna naws afreal i hyn - mae'n mynd i gymryd llawer hirach na dwy flynedd. Fe fydd yn bum mlynedd. Rhaid i ni fod yn amyneddgar".

"Y peth pwysig yw fod hyn yn cael ei wneud yn iawn, nad oes brysio, nad yw'n cael ei wneud yn anghywir."