Canfod hofrennydd a chyrff pum person oedd ar goll

Map Image copyright Google

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod hofrennydd preifat oedd yn cludo pump o bobl a aeth ar goll yn Eryri ddydd Mercher wedi ei ganfod.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Gareth Evans o Heddlu Gogledd Cymru mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Iau eu bod wedi dod o hyd i weddillion yr hofrennydd, a bod pum person wedi marw.

Cafodd yr hofrennydd ei ganfod ym mynyddoedd Y Rhinogydd, yn ardal Ardudwy.

Ychwanegodd yr heddlu bod timau achub wedi bod yn gweithio mewn amodau arswydus ac mewn "tirwedd peryglus ac anodd" yn ne Eryri.

Mae ymchwiliad wedi dechrau gan y Gangen Ymchwiliadau Damweiniau Awyr.

Image caption Y gwasanaethau brys yn ardal Trawsfynydd

Dechreuodd y gwaith chwilio wedi i awdurdodau hedfan golli cysylltiad â'r hofrennydd yng nghyffiniau Bae Caernarfon brynhawn dydd Mercher.

Dywedodd yr heddlu nad oedden nhw'n ymwybodol fod yna fwriad gan y peilot i stopio yng Nghaernarfon ar y ffordd.

Roedd pump o bobl ar yr hofrennydd preifat o fath twin squirrel, ac mae'n debyg ei fod wedi gadael ardal Luton ar ei ffordd i Ddulyn.

Bu Heddlu'r Gogledd yn cydlynu'r chwilio ar y tir, gyda gwylwyr y glannau a thimau achub mynydd hefyd yn rhan o'r ymdrechion.

Ond roedd y tywydd yn ei gwneud hi'n anodd gweld ymhell ac roedd y tirwedd yn "heriol", gyda chymylau isel hefyd yn creu trafferthion.

'Cymorth arbennig'

Dywedodd yr Uwcharolygydd Evans eu bod mewn cysylltiad gyda theuluoedd y pump oedd ar yr hofrennydd, ac nad oedd eu henwau nag union leoliad yr hofrennydd yn cael ei ryddhau ar hyn o bryd.

"Mae teuluoedd y rheiny oedd ar yr hofrennydd yn derbyn cefnogaeth gan swyddogion cymorth arbennig," meddai

"Rydym yn meddwl amdanyn nhw yn ystod y cyfnod anodd hwn a hoffwn ofyn i chi barchu eu preifatrwydd."

Image caption Un o hofrenyddion y gwasanaethau brys, fu'n rhan o'r chwilio, ym maes awyr Caernarfon

Ychwanegodd bod y crwner bellach wedi agor achos, a'u bod yn parhau i apelio ar i unrhyw un a welodd yr hofrennydd yn hedfan dros Eryri ddydd Mercher i gysylltu â'r llu.

"Mae'r tirwedd ble mae'r hofrennydd wedi ei ganfod yn anghysbell a pheryglus mewn mannau," meddai'r Uwcharolygydd Evans.

"Hoffwn ddiolch i'r gymuned leol am eu cymorth a'u cefnogaeth, ond hoffwn ofyn i bobl beidio ag ymweld â'r ardal gan fod ymchwiliad llawn bellach yn cael ei gynnal i'r digwyddiad trasig yma gan y Gangen Ymchwiliadau Damweiniau Awyr."

Mae adran'r materion tramor yn Nulyn wedi dweud eu bod yn "barod i gynnig cymorth consylaidd".