Diswyddo 148 wedi i gwmni fynd i ddwylo'r gweinyddwyr

SHS Image copyright Google
Image caption Roedd SHS yn darparu offer adeiladu i gwsmeriaid

Mae cadarnhad wedi dod fod 148 o bobl wedi colli eu swyddi ar ôl i gwmni adeiladu o'r Barri ym Mro Morgannwg fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Roedd SHS Integrated Services yn darparu sgaffaldiau ac offer adeiladu i nifer o gwsmeriaid o'u safle ym Mharc Busnes Iwerydd ar gyrion y dre.

Roedd ganddyn nhw swyddfeydd ym Mhort Talbot, Sir Benfro a Doncaster hefyd.

Cadarnhaodd y gweinyddwyr, Deloitte fod 148 o'r 159 oedd yn gweithio i'r cwmni wedi eu diswyddo.

Mae 11 yn parhau yn eu swyddi i gwblhau'r broses o ddod â'r busnes i ben.

Dywedodd Deloitte bod trafodaethau ar y gweill i ddod o hyd i brynwr newydd ar gyfer asedau a chytundebau'r grŵp.

Yn ôl y rheolwyr, prisio gwael ar gytundebau a diffyg rheolaeth dros gostau llafur arweiniodd at y trafferthion.