Argoed: 'Gallai eu bywydau fod wedi cael eu harbed'

Argoed Image copyright Wales News Service
Image caption Lladdodd Matthew Williams Cerys Yemm, cyn iddo yntau farw ar ôl cael ei saethu gan wn taser yr heddlu wrth gael ei arestio

Mae mam i ddyn laddodd dynes 22 oed mewn hostel yn Sir Caerffili wedi dweud wrth gwest y gallai bywydau'r ddau fod wedi eu harbed petai plismones wedi trefnu apwyntiad seiciatrig i Matthew Williams.

Ymosododd Matthew Williams, 34, ar Cerys Yemm yn y Sirhowy Arms yn Argoed ym mis Tachwedd 2014. Bu farw ar ôl i'r heddlu ddefnyddio gwn taser wrth ei arestio.

Dywedodd Sally Williams wrth y cwest fod PC Alison Perry wedi dweud wrthi y gallai gael apwyntiad cyflym i Matthew Williams gyda thîm seiciatryddol lleol, er mwyn iddo gael meddyginiaeth gwrth-seicotig.

Ychwanegodd ei bod wedi anfon neges testun at PC Perry ddwywaith er mwyn cael apwyntiad: "Dwi'n gwybod y gallai fod wedi achub bywydau Cerys a Matthew. Dwi'n credu y gallai fod wedi atal [yr hyn ddigwyddodd] petai hi wedi gwneud ei swydd yn iawn.

"Petai Matthew wedi cael ei gyffuriau a symud i ardal wahanol, gallai hyn fod wedi ei arbed."

'Cynnig gwasanaethau'

Roedd PC Perry wedi cwrdd â Matthew Williams ac wedi cysylltu â Sally Williams cyn iddo gael ei ryddhau, er mwyn cynnig gwasanaethau iddo.

Dywedodd PC Perry wrth y cwest ddydd Mercher ei fod wedi gwrthod pob help.

Ychwanegodd na allai fod wedi trefnu apwyntiad seiciatrig i Matthew Williams, ac y byddai'n rhaid gwneud hynny drwy ei feddyg teulu.

Fe gwestiynodd Sally Williams hefyd dystiolaeth meddyg teulu ei mab, wedi iddi ddweud ei bod wedi ei archwilio wedi iddo adael y carchar.

Dywedodd fod PC Perry wedi dweud wrthi y gallai drefnu apwyntiad seiciatrydd cyflym iddo.

Image caption Roedd gwesty'r Sirhowy Arms yn llety hanner ffordd i Matthew Williams wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar

Wrth ateb cwestiwn gan y rheithgor, dywedodd Sally Williams fod ei mab "yn gallu bod yn dreisgar p'un ai oedd wedi cymryd cyffuriau neu beidio", ond dywedodd ei fod yn dawelach pan oedd ar gyffuriau gwrth-seicotig.

Pan nad oedd ar feddyginiaeth, dywedodd ei fod "yn isel, yn dreisgar, ac roedd yna lawer o broblemau". Dywedodd fod ganddo "bersonoliaeth ddeublyg, un funud roedd e'n dda, y nesa, roedd e'n tanio".

"Doedd ond yn rhaid i chi siarad â Matthew am bum munud i weld nad oedd rhywbeth yn iawn. Roedd ganddo salwch meddwl yn bendant," meddai.

Ychwanegodd Ms Williams nad oedd yn ymwybodol fod ymgynghorydd wedi dweud, tra bod Matthew Williams yn y carchar, nad oedd cyflwr sgitsoffrenia arno. Roedd wedi cael diagnosis o'r cyflwr yn 2004.

'Dechrau bywyd newydd'

Dywedodd hefyd fod ei mab eisiau dechrau bywyd newydd gyda'i dad yng Nghasnewydd ar ôl gadael carchar, "er mwyn ymbellhau o'r sefyllfa yn y Coed Duon. Popeth - ei gyn bartner, yr heddlu".

"Roedd e'n ddyn rhydd ac eisiau dechrau bywyd newydd. Roedd y rhan fwyaf o'i droseddu wedi digwydd yn ardal Caerffili."

Dywedodd nad oedd yn nabod Cerys Yemm na'i theulu cyn y digwyddiad ar 6 Tachwedd 2014, ac nad oedd yn ymwybodol fod Matthew Williams yn ei gweld ar ôl gadael y carchar.

Mae'r cwest wedi dod i ben am y tro, a bydd yn ail-ddechrau am 10:00 dydd Llun 3 Ebrill.