Cyhoeddi cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Môn eleni

Elin Fflur Image copyright S4C

Gwyn Hughes Jones, Seindorf Biwmares, Elin Fflur a Tudur Owen fydd ymhlith y rhai fydd yn diddanu'r dorf ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Wrth gyhoeddi manylion y cyngherddau eleni, dywedodd yr Eisteddfod ei bod yn rhaglen amrywiol "sy'n cynnig rhywbeth i bobl o bob oed".

Dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, y bydd y cyfraniadau yn cynnwys "cymysgedd o sêr cenedlaethol a rhyngwladol a doniau lleol yr ardal."

Bydd yr wythnos hefyd yn cofio digwyddiadau'r Rhyfel Byd Cyntaf, gyda premiere A Oes Heddwch, yn y flwyddyn sy'n nodi canmlwyddiant Hedd Wyn a'r Gadair Ddu.

Cyngherddau'r Eisteddfod:

  • Nos Wener 4 Awst: A Oes Heddwch?
  • Nos Sadwrn 5 Awst: Gwyn Hughes Jones
  • Nos Sul 6 Awst: Cymanfa Ganu: Mari Lloyd Pritchard sy'n arwain gyda Seindorf Biwmares
  • Nos Lun 7 Awst: Noson Lawen Ynys Môn - Dilwyn Morgan yn cyflwyno Elin Fflur, Côr Glanaethwy, Eilir Jones, Wil Tân, Trio, Y Tri Trwmpedwr (Gwyn Evans, Gwyn Owen a Cai Isfryn), Bach a Mawr ac Edern.
  • Nos Fawrth 8 Awst: Hynna Be Di O - Y Sioe Lwyfan
  • Nos Iau 10 Awst: Gig y Pafiliwn. Huw Stephens yn cyflwyno Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula gyda Cherddorfa'r Welsh Pops Orchestra.

Fe fydd Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn cael ei chynnal ym Modedern o rhwng 4-12 Awst.

Pynciau Cysylltiedig