Cwis: Lle mae'r llannau?

LlanPG

O Langefni i Lanilltud Fawr, Llangollen i Lanelli, mae 'Llan' i'w gweld ym mhob cwr o Gymru.

Ond pa mor dda ydych chi am 'nabod eich Llannau? Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw: