Achos meithrinfa: Plentyn â 'ffobia' at fwyd medd rhiant

Achos Image copyright Athena
Image caption Mae Katie Davies, Shelbie Forgan a Christina Pinchess yn gwadu honiadau o greulondeb at blant

Mae Llys y Goron Abertawe wedi clywed sut y gwnaeth plentyn ddatblygu "ffobia" tuag at fwyd ar ôl mynychu meithrinfa.

Mae'r erlyniad yn yr achos yn honni fod plant ym meithrinfa Bright Sparks yn Nhaibach, Port Talbot wedi cael eu gorfodi i fwyta a chael eu taflu i'r llawr.

Mae cyn-berchennog y feithrinfa, Katie Davies, 32, y dirprwy reolwr, Christina Pinchess, 31, ac aelod o staff, Shelbie Forgan, 22, yn gwadu creulondeb tuag at berson dan 16 oed.

Dywedodd un fam wrth y rheithgor y byddai ei phlentyn yn "bwyta unrhyw beth" cyn mynychu'r feithrinfa.

Ond dywedodd fod arferion bwyta ei phlentyn wedi "newid yn sylweddol".

"Unrhyw beth fyddai'n cael ei roi o'i flaen - fe fyddai'n ei wrthod", meddai'r fam.

"Petai chi'n rhoi llwy o'i flaen fe fyddai'n cau ei geg yn syth."

'Hynod o hapus'

Dywedodd y tyst wrth y llys fod chwant bwyd y plentyn yn gwella pan nad oedd wedi mynychu'r feithrinfa am ychydig wythnosau.

Ond wrth gael ei chroesholi, dywedodd fod ei phlentyn wedi bod yn "hynod o hapus" yn y feithrinfa.

Ychwanegodd y byddai wedi parhau i fynd a'i phlentyn i'r feithrinfa pe na bai wedi cau'r llynedd.

Clywodd y llys dystiolaeth gan riant i blentyn arall oedd wedi dweud ei fod wedi cael ei daro gan ddau aelod o staff.

Image caption Cafodd Bright Sparks ei gau'r llynedd yn dilyn pryderon

Dywedodd wrth y llys fod gan ei phlentyn "ddychymyg byw", gan gyfaddef yn ddiweddarach fod y digwyddiad wedi cael ei ddychmygu.

Ond dywedodd y fam fod chwant bwyd ei phlentyn hefyd wedi gwaethygu wrth fynychu Bright Sparks - gan ddisgrifio ei atgasedd o rhai bwydydd fel "ymateb eithafol".

Meithrinfa

Agorodd meithrinfa Bright Sparks yn 2014 gan ofalu am fabanod a phlant hyd at wyth oed.

Fe ddigwyddodd y troseddau honedig dros gyfnod o bedwar mis rhwng diwedd 2015 a dechrau 2016.

Mae Ms Davies a Ms Pinchess yn wynebu un cyhuddiad yr un o greulondeb tuag at berson dan 16 oed, tra bod Ms Forgan yn wynebu tri chyhuddiad.

Dywed yr erlyniad fod plant wedi cael eu gorfodi i fwyta, tra bod eraill wedi cael eu codi gerfydd eu harddyrnau, a llaw yn cael ei gosod ar geg plentyn oedd yn crio i'w dawelu.

Ond mae'r amddiffyniad yn mynnu fod pedwar myfyriwr oedd ar leoliad gwaith yn y feithrinfa - oedd yn ddibrofiad ym maes gofal plant - wedi "gor-ddweud" yr hyn yr oeddynt wedi ei weld wrth yr heddlu.

Mae'r achos yn parhau.