Damwain hofrennydd: Ymdrechion symud cyrff yn parhau

Y gwasanaethau brys ar fynyddoedd Y Rhinogydd Image copyright PA
Image caption Y gwasanaethau brys ar fynyddoedd Y Rhinogydd

Mae timau o arbenigwyr yn ail-ddechrau eu hymdrechion ddydd Gwener i symud cyrff pum aelod o'r un teulu gafodd eu lladd mewn damwain hofrennydd yn Eryri.

Bu'n rhaid i dimau achub roi'r gorau i'w hymdrechion ar fynyddoedd Y Rhinogydd ger Trawsfynydd nos Iau oherwydd tywydd gwael.

Dywedodd yr heddlu bod timau achub wedi bod yn gweithio mewn amodau arswydus ac mewn "tirwedd beryglus ac anodd" yn ne Eryri.

Mae'r lleoliad ble daeth yr hofrennydd i lawr tua dwy awr o gerdded o'r ffordd agosaf, felly mae disgwyl iddi "gymryd tipyn o amser" i adfer yr hofrennydd, medd Heddlu'r Gogledd.

Mae cyfanswm o 80 o bobl yn gweithio i symud yr hofrennydd o'r safle.

Fe ddechreuodd y chwilio ddydd Mercher pan ddiflannodd yr hofrennydd dros Fae Caernarfon.

Teulu

Mae dau o'r rhai oedd ar fwrdd yr hofrennydd wedi eu henwi yn lleol fel Kevin a Ruth Burke o Hulcote, ger Milton Keynes.

Roedd y teulu ar eu ffordd o Luton i fedydd yn Nulyn.

Credir fod Mr Burke yn wreiddiol o Fanceinion a'i fod wedi cymhwyso fel peilot.

Mae'n debyg fod y pump ar eu ffordd i Ddulyn, lle cafodd Mrs Burke ei geni.

Image copyright Facebook
Image caption Roedd Ruth a Kevin Burke ar eu ffordd i fedydd yn Nulyn

Ymchwiliad

Mae Cangen Ymchwiliadau Damweiniau Awyr hefyd yn dechrau ail-chwilio am ddarnau o'r hofrennydd, ac mae disgwyl iddi gymryd hyd at dri diwrnod i symud yr hofrennydd o'r safle.

Bydd wedyn yn cael ei symud i ganolfan y gangen yn Farnborough, Hampshire, ble y bydd yr ymchwiliad yn parhau.

Mae crwner gogledd-orllewin Cymru, Dewi Pritchard-Jones wedi agor ymchwiliad i'r digwyddiad.

Dyw'r heddlu heb ddatgelu union leoliad y ddamwain ac maent wedi gofyn i aelodau'r cyhoedd i gadw draw er mwyn caniatáu mynediad rhwydd i'r gwasanaethau brys.