ynni enlli
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cynllun ynni ar gyfer Enlli

30 Mawrth 2017 Diweddarwyd 21:42 BST

Mae cynlluniau posib ar gyfer prosiect ynni llanw newydd oddi ar arfordir Llŷn yn achosi pryder i rai pysgotwyr lleol.

Mae menter gymunedol Ynni Llyn yn cydweithio gyda chwmni o'r Alban i weld a oes modd gosod cyfres o dyrbinau rhwng y tir mawr ac Ynys Enlli.

Ond mae rhai pysgotwyr yn pryderu am eu bywoliaeth.

Adroddiad Dafydd Evans.