Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio yng Nghaerllion

Clos Cambria

Mae dyn 38 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi i gorff dyn arall gael ei ganfod yng Nghaerllion.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i gyfeiriad ar Glôs Cambria am tua 04:25 fore Iau.

Dywedodd y llu bod dyn 66 oed wedi'i ganfod yn farw yno.

Mae'r dyn 38 oed, sydd o Gasnewydd, yn parhau yn y ddalfa.

Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw berson arall mewn cysylltiad â'r farwolaeth.