Merched ysgol o Wynedd i gynrychioli Cymru ym Malaysia

tîm Falcon force Image copyright Ysgol Brynrefail
Image caption Aelodau tîm Falcon Force yn nhrac rasio Silverstone

Mae tîm dylunio ysgol yng Ngwynedd wedi sicrhau ei lle yn rownd derfynol pencampwriaeth dylunio car rasio 'F1 in schools' ym Malaysia.

Yn dilyn misoedd o baratoi, llwyddodd tîm Falcon Force o Ysgol Brynrefail, Gwynedd, i ddod i'r brig yn y rowndiau Prydeinig yn nhrac Silverstone ddydd Iau.

Mae'r tîm yn cynnwys chwe merch o flwyddyn 10, sy'n astudio Gwyddoniaeth a Dylunio a Thechnoleg.

Yn ôl eu hathro, pennaeth Dylunio a Thechnoleg yr ysgol, Paul Griffiths, mae'r merched wedi bod yn "gweithio'n galed" ers mis Medi llynedd i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth.

"Roedd yn rhaid i'r tîm ymchwilio, datblygu a chynhyrchu car fformiwla un i rasio ar hyd trac 20m," meddai Mr Griffiths.

Malaysia

Ar ôl dod yn ail yn rowndiau rhanbarthol y gogledd bythefnos yn ôl, roedd tîm Falcon Force wedi sicrhau eu lle yn y rowndiau Prydeinig yn Silverstone ger Towcester.

Yn ogystal â chynhyrchu car bach, roedd gofynion y gystadleuaeth hefyd yn gorfodi'r timoedd berfformio cyflwyniad o'u gwaith o flaen beirniaid a chynllunio gwisgoedd arbennig ar gyfer eu tîm.

Ychwanegodd Mr Griffiths: "Car Ysgol Brynrefail oedd y nawfed car cyflymaf allan o 32. Fe lwyddodd y car deithio ar hyd trac 20m mewn 1.92 eiliad,

"Gan mai ni oedd y tîm mwyaf llwyddiannus o Gymru, rydym wedi sicrhau ein lle yn y rowndiau terfynol ym Malaysia ddiwedd mis Medi."

Image copyright Ysgol Brynrefail
Image caption Daeth car rasio tîm Falcon Force yn nawfed allan o 32 o ysgolion ac yn gyntaf drwy Gymru

'Gwaith tîm'

Dywedodd rheolwr tîm Falcon Force, Elinor: "Doeddwn byth yn credu y baswn i yn cynrychioli Cymru yn rhyngwladol ac mae cael y cyfle i fynd i Malaysia yn anhygoel.

"Rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers mis Medi ar y car, i'w gael yn gyflym ac yn erodynameg, roedd gan bawb swydd eu hunain ac rydym wedi gweithio'n dda fel tîm."

Gan nad oedd gan Ysgol Brynrefail yr adnoddau i greu'r car roedd rhaid anfon rhannau ohono i'w gael ei ddatblygu ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd hynny yn arafu'r broses ond yn ôl Becca, sy'n beiriannwr gwneuthurion gyda'r tîm, bydden nhw'n gweithio'n galed yn y misoedd nesaf i ddatblygu'r car eto.

"Mae Prifysgol Bangor wedi'n helpu, gan nad oes gennym ni'r peiriannau yn yr ysgol ac mae hynny wedi bod yn gostus. Y cam nesaf i ni rŵan yw gwneud y car yn fwy cyflym," meddai.

"Rydym hefyd angen casglu arian a cheisio dod o hyd i noddwyr er mwyn ein helpu ni gyrraedd y targed ariannol er mwyn mynd i Malaysia."