Miliwn o Gymry 'ddim yn ymarfer corff', meddai'r BHF

Dynes yn rhedeg Image copyright Getty Images
Image caption Mae'r ymchwil yn dangos bod merched Cymru 40% yn fwy tebygol o beidio ymarfer corff na dynion

Mae 'na fwy na miliwn o bobl yng Nghymru sydd ddim yn ymarfer corff, yn ôl adroddiad newydd.

Mae'r ddogfen yn dangos bod yna 600,000 o ferched a 430,000 o ddynion sydd ddim yn cyrraedd targedau'r llywodraeth ar isafswm ymarfer corff.

Yn ôl y British Heart Foundation (BHF), wnaeth gynnal yr ymchwil, mae'r sefyllfa'n cynyddu'r risg o glefyd ar y galon a marwolaeth gynnar.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn gweithio i greu "mwy o gyfleoedd i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o batrwm bywyd pob un".

Merched yn ymarfer llai

Yn ôl yr ystadegau, mae merched 40% yn fwy tebygol fod yn anactif yn gorfforol na dynion yng Nghymru.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod 81% o'r bobl sydd wedi cael trawiad neu lawdriniaeth ar y galon ddim yn ymarfer corff yn y cyfnod cyn y digwyddiad.

Daw'r ddogfen wrth i'r BHF lansio her MyMarathon i annog pobl i geisio rhedeg marathon - 26.2 milltir - yn eu hamser eu hunain dros gyfnod o fis.

Dywedodd Dr Mike Knapton o'r elusen ei bod yn "gwbl hanfodol gwneud ymarfer corff yn haws a'i gwneud hi'n haws i bobl ei wneud os ydyn ni am leihau effaith salwch oherwydd diffyg ymarfer corff".

Image copyright Getty Images
Image caption Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod eisiau gweld ymarfer corff yn rhan o fywyd pob dydd

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni'n cydnabod pwysigrwydd gweithgarwch corfforol ac mae effaith diffyg ymarfer corff yn achos pryder ar draws y byd, nid yng Nghymru yn unig.

"Rydyn ni'n gweithio ar draws y Llywodraeth, a gydag amrywiol bartneriaid, er mwyn creu mwy o gyfleoedd i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o batrwm bywyd pob un ohonom drwy ddeddfwriaeth, polisi a rhaglenni.

"Byddwn yn cyhoeddi strategaeth trawsbynciol 'Iach a Gweithgar' cyn hir."