Gweithwyr ieuenctid nawr dan faner rheoleiddiwr addysg

Stafell ddosbarth Image copyright Getty Images
Image caption Fe fydd Cyngor y Gweithlu addysg nawr yn cymryd cyfrifoldeb am weithwyr ieuenctid, ynghyd ag athrawon

O ddydd Sadwrn ymlaen, bydd y corff sy'n rheoleiddio athrawon hefyd yn gyfrifol am weithwyr a chymorthwyr ieuenctid.

Ar hyn o bryd, mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn goruchwylio 75,000 o athrawon ysgol, athrawon addysg bellach a staff cymorth dysgu.

Nawr mae gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid a'r rhai sy'n dysgu ar sail gwaith hefyd ar eu cofrestr.

Dywedodd y Gweinidog Sgiliau, Julie James, bod y newid yn "elfen hanfodol wrth sicrhau bod pobl Cymru yn derbyn dysgu o ansawdd uchel trwy gydol eu bywydau".