Damwain hofrennydd: Symud cyrff pump fu farw

Ruth a Kevin Burke Image copyright Facebook
Image caption Roedd Ruth a Kevin Burke ar eu ffordd i fedydd yn Nulyn

Mae'r heddlu bellach wedi cadarnhau enwau tri aelod arall o'r teulu fu farw yn dilyn y ddamwain hofrennydd yn Eryri ddydd Mercher.

Roedd dau ohonynt eisoes wedi eu henwi'n lleol fel Kevin a Ruth Burke, 56 a 49, o Hulcote ger Milton Keynes.

Y tri arall fu farw oedd Donald a Sharon Burke, 55 a 48 oed, a Barry Burke, 51 oed, i gyd o'r un ardal.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod bellach wedi symud cyrff y pump wedi i'r hofrennydd ddisgyn ym mynyddoedd Y Rhinogydd yn ardal Ardudwy.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae'r heddlu wedi cyhoeddi llun o'r ardal ble cafwyd hyd i weddillion yr hofrennydd

"Hoffwn ddiolch i swyddogion heddlu a'r timau achub mynydd nid yn unig am eu hymroddiad a'u sgil dan amodau heriol, ond hefyd y ffordd mae'r ymdrechion wedi cael eu cynnal mewn modd urddasol a thosturiol," meddai'r prif arolygydd Richie Green wrth sôn am yr ymdrechion i symud y cyrff.

"Nawr bod y cyrff i gyd wedi eu hadfer bydd yr ymchwiliad ar y cyd gyda'r Gangen Ymchwiliadau Damweiniau Awyr yn dechrau o ddifrif er mwyn darganfod sut yn union ddigwyddodd y ddamwain yma."

Dywedodd y bydd y broses o adnabod y cyrff yn ffurfiol nawr yn digwydd, gan ofyn i'r cyhoedd barchu preifatrwydd y teulu yn ystod y cyfnod hwn.

Ychwanegodd eu bod yn parhau i gyfyngu mynediad i safle'r ddamwain am y tro, a'u bod yn apelio am unrhyw un oedd ym mynyddoedd Y Rhinogydd rhwng 12:00 ac 13:00 ddydd Mercher, neu oedd wedi gweld neu glywed yr hofrennydd, i gysylltu â nhw.

Image copyright AirTeamImages
Image caption Llun llyfrgell o'r hofrennydd Eurocopter AS55 Ecureuil 2 aeth ar goll ddydd Mercher

Straeon perthnasol