Achos meithrinfa: Dirprwy reolwr yn gwadu 'taflu' plant

Menywod Image copyright ATHENA
Image caption Mae Katie Davies, Shelbie Forgan a Christina Pinchess yn gwadu honiadau o greulondeb at blant

Dywedodd gweithwraig mewn meithrinfa wrth yr heddlu na fyddai wedi gallu "taflu" plant am fod ganddi anaf i'w hysgwydd.

Mae Christina Pinchess a dwy gyn gydweithwraig yn wynebu cyhuddiad o greulondeb tuag at blant.

Roedd y tair yn gweithio ym meithrinfa Bright Sparks yn Nhaibach, Port Talbot cyn i'r lle gau llynedd.

Mae'r erlyniad yn honni bod y plant wedi eu gorfodi i fwyta, a'u codi gerfydd eu garddyrnau cyn cael eu gollwng ar y llawr.

Ond clywodd y llys bod Ms Pinchess wedi dweud wrth yr heddlu "nad oedd hi yn ei natur" i frifo plant.

'Gweld dim'

Yn ystod y cyfweliad gwadodd ei bod erioed wedi codi plentyn gerfydd eu garddyrnau.

"Fyddai e ddim yn rhywbeth fydden ni wedi gallu gwneud oherwydd anaf corfforol i fy ysgwydd," meddai.

Dywedodd hefyd fod myfyrwyr o bosib wedi "camddehongli" ymgais i fwydo plant oedd yn gwrthod y bwyd.

Roedd rhai o'r myfyrwyr, oedd heb unrhyw brofiad gwarchod plant, wedi dweud wrth yr heddlu bod dyddiaduron oedd yn cofnodi amseroedd cysgu'r plant wedi eu "ffugio".

"Doedd y myfyrwyr ddim yn ymwneud dim gydag amseroedd cysgu'r plant," oedd ateb Ms Pinchess.

"Doedd hynny [y dyddiaduron] ddim yn dystiolaeth fydden nhw wedi gweld."

Dywedodd Ms Pinchess, oedd yn ddirprwy reolwr y feithrinfa, wrth yr heddlu nad oedd hi wedi gweld unrhyw staff yn trin y plant mewn ffordd anghywir tra roedd hi'n gweithio yno.

"Pe bydden i wedi gweld unrhyw un yn gwneud fe fydden ni wedi bod yn lloerig... fydden ni wedi dweud rhywbeth yn syth."

Mae Ms Pinchess a Katie Davies, 32, yn gwadu'r un cyhuddiad o greulondeb tuag at berson dan 16 oed, tra bod Shelbie Forgan, 22, yn gwadu tri chyhuddiad.

Mae'r achos yn parhau.