Gwaith uwchraddio yn effeithio ar drenau Caerdydd

Caerdydd Canolog Image copyright Ben Brooksbank

Bydd rhai gwasanaethau trên yng Nghaerdydd yn cael eu dargyfeirio dros y penwythnos wrth i waith gael ei wneud ar y llinell rhwng dwy brif orsaf y brifddinas.

Mae Network Rail wrthi'n uwchraddio eu system signalau ar hyd rhwydwaith de Cymru ar hyn o bryd, ac fel rhan o hynny bydd y cwmni'n cynnal gwaith ar y trac ger gorsaf Caerdydd Canolog.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud o oriau man bore dydd Sadwrn 1 Ebrill i oriau man bore dydd Llun 3 Ebrill, gan effeithio ar wasanaethau o Gaerdydd Canolog a gorsaf Stryd y Frenhines.

Ni fydd trenau yn rhedeg rhwng y ddwy orsaf dros y penwythnos, gyda rhai gwasanaethau yn cael eu dargyfeirio, ac eraill yn cael eu disodli gan fysus dros dro.

"Rydym yn ymddiheuro i deithwyr a thrigolion lleol am unrhyw anghyfleuster sydd yn cael ei achosi wrth i ni wneud y gwaith terfynol yma," meddai Neil Workman, rheolwr rhaglenni gyda Network Rail Cymru.