Dyn o Langefni mewn cyflwr difrifol wedi ymosodiad ym Mangor

Stryd y Deon, Bangor Image copyright Google
Image caption Cafodd y dyn ei ddarganfod ar Stryd y Deon

Mae dyn 28 oed o Langefni mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn ymosodiad ym Mangor.

Cafodd yr heddlu eu galw i leoliad tu allan i glwb nos Peep ar Stryd y Deon ychydig cyn 02:00 fore Sadwrn.

Yno fe ddaethon nhw o hyd i'r dyn oedd yn anymwybodol. Cafodd ei gludo mewn ambiwlans i Ysbyty Gwynedd.

Mae dyn lleol 26 oed yn y ddalfa ar ôl iddo gael ei arestio ar amheuaeth o ymosod.

Mae Heddlu'r Gogledd yn credu bod 'na wrthdaro tu mewn i'r clwb nos cyn yr ymosodiad.

Ychwanegon nhw bod eu meddwl yn "agored" o ran cymhelliad yr ymosodwr, ac maen nhw'n apelio am dystion i'r digwyddiadau tu mewn a thu allan i'r clwb.