Ymdrech i symud hofrennydd yn parhau wedi damwain

Safle'r ddamwain yn y Rhinogydd Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Fe syrthiodd y hofrennydd ar y rhan yma o fynydd Rhinog Fawr yn ne Eryri

Mae ymchwiliwyr yn parhau â'u hymdrechion i symud gweddillion hofrennydd fu mewn damwain yn ne Eryri.

Bu farw pum aelod o'r un teulu yn y ddamwain ym mynyddoedd y Rhinogydd brynhawn Mercher.

Cafodd y gwaith o symud cyrff y teulu Burke, oedd yn dod o ardal Milton Keynes, ei gwblhau dydd Gwener.

Mae'n debyg bod yr amodau ger copa'r Rhinog Fawr - lle ddaeth yr hofrennydd i lawr - wedi bod yn heriol i ymchwiliwyr.

Bu'n rhaid i dimau achub deithio tua 30 munud mewn cerbydau a cherdded am ddwy awr fyny'r mynydd mewn tywydd garw i gyrraedd y safle.

Image copyright Facebook
Image caption Y gred yw mai teithio i Ddulyn oedd Ruth a Kevin Burke a gweddill y teithwyr

Mae enwau'r pump fu farw bellach wedi cael eu cyhoeddi.

Roedd Kevin a Ruth Burke yn teithio i Ddulyn ar gyfer digwyddiad teuluol ynghyd â dau o frodyr Mr Burke - Donald a Barry - a Sharon Burke, gwraig Donald.

Fe fydd rhannau'r hofrennydd yn cael eu symud o'r Rhinog Fawr i Franborough yn ne Lloegr lle bydd na fwy o ymchwiliad, cyn i adroddiad gael ei baratoi ar achos y ddamwain.

Straeon perthnasol