Toriad i feithrinfa Prifysgol De Cymru yn Nhrefforest

Campws Trefforest, Prifysgol De Cymru Image copyright Google
Image caption Daw'r newyddion am doriad i gyllid meithrinfa Prifysgol De Cymru yn Nhrefforest yn fuan wedi i'r sefydliad ddweud y byddan nhw'n torri swyddi

Fe allai Prifysgol De Cymru stopio ariannu'r feithrinfa ar eu campws yn Nhrefforest, Rhondda Cynon Taf.

Yn ôl undeb y GMB, mae'r brifysgol yn bwriadu atal y cyllid o £142,000 sy'n talu am wasanaeth gofal yn ystod y dydd a phrosiect chwarae.

Dywedodd yr undeb y byddai cau'r feithrinfa yn taro'r staff - merched yn bennaf - sy'n gweithio yno.

Daw'r newyddion ddeuddydd wedi i'r brifysgol gyhoeddi y byddan nhw'n torri hyd at 139 o swyddi ar draws eu safleoedd.

Mewn datganiad, dywedodd Prifysgol De Cymru eu bod am barhau i roi cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr sy'n rhieni ac yn wynebu caledi.

Ychwanegodd llefarydd: "Mae'r ganolfan chwarae sy'n cael ei darparu ar un o'n campysau ar hyn o bryd yn cael nawdd sylweddol gan y brifysgol ac yn cael ei defnyddio gan nifer eithaf bychan o staff, gyda chyfran lai o fyfyrwyr a defnyddwyr o'r gymuned.

"Rydym yn agored i gynigion o ran modelau gweithredu eraill ac yn ymgynghori ar sut y gallai weithio mewn ffordd wahanol, heb y nawdd ychwanegol 'na sy'n dod yn y diwedd gan yr holl fyfyrwyr, gan gynnwys rhai ar gampysau eraill."