Athro yn 'ofn teithio' wedi cael ei atal rhag mynd i'r UDA

juhel miah
Image caption Cafodd Juhel Miah ei hebrwng oddi ar awyren i Efrog Newydd ym mis Chwefror

Mae athro o Gastell-nedd gafodd ei atal rhag teithio i'r Unol Daleithiau yn dweud fod arno ofn teithio nawr - rhag ofn i'r un peth ddigwydd eto.

Cafodd Juhel Miah, sy'n Fwslim, ei dynnu oddi ar awyren cyn iddi gychwyn tuag Efrog Newydd o Wlad yr Iâ ar 16 Chwefror.

Roedd yn teithio gyda disgyblion o Ysgol Gymunedol Llangatwg yn Aberdulais pan ddaeth swyddogion diogelwch i'w nôl.

Mae Mr Miah yn honni bod llythyr gan Lysgenhadaeth yr UDA yn gwadu iddo gael ei atal rhag teithio a'i fod heb wneud cais am fisa.

Ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales, dywedodd ei fod yn credu i gychwyn mai "jôc" oedd y llythyr.

Image copyright Google
Image caption Mae Juhel Miah yn athro mathemateg yn Ysgol Gyfun Llangatwg

Mae teulu Mr Miah yn dod o Bangladesh, ond pasbort Prydeinig yn unig sydd gan yr athro mathemateg.

Daeth y digwyddiad wrth i Arlywydd yr UDA, Donald Trump, wahardd pobl dros dro o saith gwlad bennaf Fwslemaidd. Ers hynny, mae'r gorchymyn wedi ei atal, ac mae'r Arlywydd wedi cynnig gorchymyn newydd.

"Yn anffodus, pan ddarllenais i [y llythyr], ro'n i'n meddwl mai jôc oedd o," meddai Mr Miah. "Dyma'r bobl dwi'n delio gyda nhw, a dwi unman yn agos i gael atebion.

"Dywedodd un o ffrindiau 'nhad wrtha' i 'caiff dy basbort mwy na thebyg ei fflagio', felly dwi'n ofni mynd i unrhyw le yn y byd achos dydw i ddim eisiau cael fy nhrin yn wahanol i unrhyw un arall.

"Y peth olaf dwi mo'yn yw cael fy atal rhag teithio i wlad arall."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Jeremy Miles AC: Atal athro rhag teithio i'r UDA yn 'warthus'

Cafodd achos Mr Miah llawer o sylw, gyda'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson, i "fynegi pryderon".

Dywedodd bod y gefnogaeth gan yr ysgol a'r gymuned "heb ei ail" a'i fod wedi "gwneud pethau yn llawer haws".

Ond ychwanegodd ei fod yn canolbwyntio nawr ar gael atebion gan yr awdurdodau: "Dwi mo'yn i'r stori yma wneud gwahaniaeth ac i rywbeth go iawn ddigwydd - achos does dim wedi eto."

Dywedodd Llysgenhadaeth yr UDA nad ydyn nhw'n gwneud sylw ar achosion unigol.

Straeon perthnasol