Cangen UKIP yn y gogledd i ystyried dad-ddewis AC

Michelle Brown
Image caption Cafodd Michelle Brown ei hethol dros ranbarth Gogledd Cymru yn etholiadau Mai 2016

Mae aelodau UKIP yn y gogledd yn cwrdd ddydd Llun i ystyried gofyn i'r blaid ddad-ddewis Michelle Brown fel Aelod Cynulliad rhanbarthol.

Mae'r BBC wedi gweld copi o lythyr sy'n gwahodd Ms Brown i gyfarfod yn Nhreffynnon, Sir y Fflint, i drafod ei "chamymddwyn difrifol".

Yn y llythyr, mae 18 o bryderon sy'n "debygol o dwyn anfri ar y blaid" wedi eu rhestru.

Dywedodd llefarydd ar ran Ms Brown mai "cecru mewnol dibwys" yw sail yr honiadau.

'Anniddigrwydd, dadrithiad a phryder'

Cafodd y llythyr ei lunio "ar ran aelodau UKIP yng ngogledd Cymru" gan Shaun Owen, is-gadeirydd cangen y blaid yn etholaeth Delyn.

Mae'n dweud bod "teimlad cryf o anniddigrwydd, dadrithiad a phryder" ymhlith aelodau am ymddygiad Ms Brown.

Un o'r pryderon sy'n cael ei restru yw'r honiad bod yr AC wedi defnyddio "cyffuriau meddal" yn ei hystafell wely mewn gwesty yng Nghaerdydd.

Mae Ms Brown yn gwadu hynny, gyda llefarydd yn dweud mai math o dybaco sydd ddim yn cael ei ysmygu oedd achos yr "arogl cryf" yn ei hystafell.

Image copyright Google
Image caption Fe osododd gwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd ddirwy o £250 ar Ms Brown, gan honni bod yr arogl yn ei hystafell yn golygu bod dim modd ei defnyddio am 24 awr

Mae'r llythyr hefyd yn crybwyll trafodaethau ble ofynnodd Ms Brown os oedd modd israddio'r cymwysterau oedd eu hangen er mwyn gweithio iddi, er mwyn helpu ei brawd.

Mae Mr Owen hefyd yn cyfeirio at adeilad yn Shotton, Sir y Fflint, gafodd ei logi Ms Brown er mwyn bod yn gartref i'w swyddfa ranbarthol.

Mewn ymateb i gais rhyddid gwybodaeth, dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi talu £2,027.93 am yr adeilad rhwng Hydref 2016 a Mawrth 2017.

Ychwanegon nhw nad yw'r adeilad yn cael ei ddefnyddion "am fod gwaith diogelwch angenrheidiol wedi ei wneud yn anghywir".

'Methiant i ymgysylltu'

Mae Mr Owen yn dweud bod sefyllfa'r adeilad yn enghraifft o fethiant Ms Brown "i ymgysylltu gyda'r cyhoedd".

Ychwanega'r llythyr: "Yn sgil yr uchod, allech chi ddweud wrthym ni pam na ddylai UKIP yng ngogledd Cymru a'r blaid yn lleol wneud cais i'r Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol i'ch dad-ddewis ac i'r blaid gynnal ymchwiliad i'ch camymddwyn difrifol".

Cafodd Ms Brown wahoddiad i fynychu'r cyfarfod ddydd Llun "i roi cyfle teg i ymateb i'r feirniadaeth", ond mae'r BBC yn deall ei bod wedi gwrthod y cynnig.

Yn ymateb i'r llythyr, dywedodd llefarydd ar ran Ms Brown: "Dyw'r llythyr yma'n cynrychioli dim mwy nag ychydig o gecru mewnol dibwys sy'n dyddio 'nôl i'r cyfnod cyn Paul Nuttall."