Teyrngedau i ddyn fu farw wedi ymosodiad ym Mangor

Henry Ayabowei Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Roedd Henry Ayabowei yn dad i ddau o blant

Mae teyrngedau wedi'u rhoi i ddyn fu farw ar ôl ymosodiad y tu allan i glwb nos ym Mangor.

Cafodd Henry Ayabowei, oedd yn cael ei adnabod fel Henry Esin, ei ganfod gan yr heddlu y tu allan i glwb Peep nos ychydig cyn 02:00 fore Sadwrn.

Fe gafodd ei gludo i Ysbyty Gwynedd, cyn cael ei drosglwyddo i Stoke, lle bu farw fore Sul.

Dywedodd Clwb Pêl-droed Llanfairpwll fod Mr Ayabowei yn "fonheddwr ym mhob synnwyr".

Roedd Mr Ayabowei, 27, yn dod o ardal Llangefni ac yn dad i ddau o blant.

Image caption Mae blodau hefyd wedi'u gadael y tu allan i'r clwb nos ble digwyddodd yr ymosodiad

Bu'n chwarae pêl-droed i nifer o glybiau ar Ynys Môn, ac yn fwyaf diweddar bu'n chwarae dros Lanfairpwll.

Dywedodd y clwb: "Rydym yn cynnig ein cydymdeimlad i deulu a ffrindiau Henry ar yr amser torcalonnus yma.

"Ni fydd yn cael ei anghofio fyth, roedd yn fonheddwr ym mhob synnwyr."

Mynegodd yr Arolygydd Owain Llewellyn o Heddlu'r Gogledd hefyd ei "sioc" a'i "dristwch" yn dilyn "marwolaeth drasig y dyn teulu ifanc yma".

Mae dyn 26 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac mae'n parhau yn y ddalfa yng Nghaernarfon.

Image caption Digwyddodd yr ymosodiad y tu allan i glwb nos Peep ym Mangor

Mewn datganiad, fe wnaeth clwb nos Peep gynnig eu cydymdeimlad i deulu Mr Ayabowei yn y "cyfnod trasig" yma.

Dywedodd y datganiad bod staff y clwb wedi cynorthwyo'r heddlu gyda'r digwyddiad, ac yn parhau i weithio gyda'r heddlu wrth i'r ymchwiliad barhau.