Creu 73 o swyddi treialu clinigol yng Nghwm Rhymni

Treialu clinigol Image copyright Getty Images

Mae cwmni treialu clinigol yn creu 73 o swyddi wrth iddyn nhw ehangu a symud eu pencadlys Ewropeaidd i Gwm Rhymni.

Bydd Sharp Clinical Services yn dyblu nifer eu staff gyda buddsoddiad gwerth £9.5m yn y busnes.

Mae'r cwmni, sy'n darparu gwasanaethau treialu clinigol, yn symud o'i ganolfan bresennol yng Nghrughywel i safle mwy yn nhref Rhymni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £500,000 i'r cynllun, gan sicrhau bod y cwmni yn aros yng Nghymru yn hytrach na symud i ganolbarth Lloegr - oedd hefyd dan ystyriaeth.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates bod y datblygiad yn "brosiect ehangu mawr yn sector y gwyddorau bywyd yng Nghymru".

"Bydd cwmni gofal iechyd rhyngwladol mawr yn bwrw gwreiddiau yng Nghymru, gan feithrin ein henw da fel lleoliad da ar gyfer cwmnïau gwasanaethau fferyllol," meddai.