Lladron yn 'targedu defnyddwyr apiau seiclo'

Apiau Image copyright Getty Images

Mae lladron beiciau yn targedu defnyddwyr apiau seiclo poblogaidd meddai Heddlu Gogledd Cymru.

Mae'r apiau'n cael eu defnyddio ar wefannau cymdeithasol i ddangos pa lwybr y mae seiclwr wedi bod arno'n ddiweddar, ac fe all y mapiau ddatgelu lle mae'r seiclwr yn byw.

Dywed yr heddlu fod 12 beic gwerthfawr wedi cael eu dwyn o siediau yn Abergele yn ystod y pythefnos diwethaf.

Mae swyddogion wedi rhybuddio seiclwyr i sicrhau nad yw'r apiau'n datgelu cyfeiriad eu cartrefi, ac i gryfhau eu lefelau preifatrwydd ar yr apiau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101.